DOMOVINSKO DRUŠTVO GENERALA RUDOLFA MAISTRA MARIBOR

Društvo je bilo ustanovljeno 30. marca 2005 na predlog iniciativnega odbora, v katerem so bili dr. Avgust Majerič, dr. Marjan Žnidarič, dr. Marjan Toš in Aleš Arih.

Na ustanovnem zboru je dr. Majerič dejal, da mora Maribor dobiti samostojno društvo in ne podružnice že ustanovljenega Društva general Maister v Ljubljani. Poudaril je tudi, da bo novo društvo del civilne družbe, nestrankarsko, nepolitično in da ga bodo pri delu vodila najbolj žlahtna načela civilne družbe. V novi upravni odbor društva so bili izvoljeni: dr. Avgust Majerič, dr. Marjan Žnidarič, dr. Marjan Toš, Lojze Penič, Zlatka Rashid in Aleš Arih (predsednik). V nadzorni odbor so bili imenovani: dr. Bruno Hartman, Zlatan Malenšek in Jože Zeilhofer. Tajniške posle je prevzel dr. Marjan Toš, kasneje ga je zamenjal Ivan Tušek.

Računovodske obveznosti je prevzela Irena Porekar Kacafura.

Na društvenem zboru članic in članov 27. marca 2007 smo potrdili imenovanje dr. Majeriča za podpredsednika Zveze društev general Maister. Zadolžili smo ga z zahtevo, da mora, ob tem, ko naše društvo podpira delovanje Zveze, vedno zagovarjati programsko avtonomnost njenih članov, ki naj se v prihodnosti povezujejo bolj projektno in manj birokratsko.

To usmeritev naše društvo dosledno uveljavlja. Z različnimi projekti in aktivnost- mi spodbuja in razvija domoljubno zavest ter zgodovinsko vedenje o pomembnih mejnikih pri nastajanju samostojne slovenske države, kot so: boj Maistrovih borcev za severno mejo, narodnoosvobodilni boj ter osamosvojitvena vojna. Društvo skrbno spremlja tudi aktualne probleme v naši družbi, še zlasti, ko gre za opuščanje domoljubnih vrednot (skrb za slovenski jezik, spoštovanje državnih simbolov, obujanje spomina na zaslužne Slovence), ki so nekoč krasile generala Maistra in njegove podpornike. To je bil razlog, da smo uveljavljenemu imenu društva dodali še pripis – Društvo, ki brani slovenski ponos.

Obseg našega delovanja je zelo širok in raznolik. Sodelujemo z vsemi, ki se trudijo ohranjati našo domovino, domoljubno zavest in nacionalno samobitnost. V praksi to pomeni sodelovanje s šolami (izstopa OŠ borcev za severno mejo), veteranskimi organizacijami, sorodnimi društvi in Slovensko vojsko. V naše društvo si prizadevamo vključiti več mladih članic in članov, kar je zelo pomembno zara- di negovanja zgodovinskega spomina na prelomno obdobje slovenske zgodovine. V juniju 2017 nam je skupaj z Območnim združenjem veteranov vojne za Slovenijo Maribor, ki je prispevalo spominsko ploščo z napisom, uspelo pred gradom v Račah postaviti spominsko obeležje vojakom 87. celjskega pešpolka, ki so med soško fronto padli na Škabrijelu. Dne 10. oktobra 2017 smo pripravili razstavo ob 30-letnici postavitve spomenika generalu Maistru v Mariboru v razstavišču Prve gimnazije Maribor. V soorganizaciji OŠ borcev za severno mejo, našega društva in Izobraževalnega centra Piramida vsako leto v juniju poteka branje na natečaju izbrane domoljubne poezije mladih ob Maistrovi spominski lipi pri Izobraževal- nem centru Piramida v Mariboru. Društvo DGRM s soorganizatorji že enajst let organizira tradicionalni pohod od meljske vojašnice v Mariboru na Zavrh, ki se ga udeležujejo člani ter širša javnost.

Ko smo se leta 2018 spominjali 100-letnice bojev za severno mejo in osvoboditev Maribora, je naše društvo prevzelo vodilno vlogo pri projektu Maistrovo leto 2018. Skupaj z OŠ borcev za severno mejo smo za 25 šol v Mariboru in v okolici pripravili ciklus predavanj (Aleš Arih) o Rudolfu Maistru Vojanovu. Predavanjem smo dodali potujočo razstavo z naslovom Maistrovi javni spomeniki in se 29. marca 2018 s slavnostno prireditvijo Pesnik v vojaški uniformi v Narodnem domu Maribor spomnili Maistrovega rojstnega dne. To razstavo smo postavili tudi 22. novembra 2018 v Slovenskem narodnem gledališču Maribor, kjer je potekala državna proslava ob dnevu Rudolfa Maistra. Član našega društva, novinar Stane Kocutar, je zasnoval prireditev ob 100. obletnici ustanovitve Narodnega sveta za Štajersko, ki je potekala 26. septembra 2018 v Narodnem domu Maribor. Dne 10. oktobra 2018 je naše društvo za svoje člane in širšo javnost v Narodnem domu Maribor organiziralo koncert domoljubnih pesmi Oj, ta soldaški boben. Nastopili so Prifarski muzikanti z gosti.

V okviru Maistrovega leta 2018 smo s pomočjo Mestne občine Maribor decembru izdali spominsko društveno publikacijo Dragi Maister, na te mi bo spomin … Ob 100. obletnici bojev za severno mejo in slovenski Maribor. Ponatis te publikacije, ki je zelo hitro pošla, nam je omogočila Zveza društev general Maister.

Naše članice in člani se z veseljem udeležujejo strokovnih ekskurzij in tematsko zanimivih predavanj, ki jih organizira naše društvo. Dne 6. maja 2017 smo organizirali strokovno ekskurzijo po Slovenskih goricah, 3. junija 2017 smo se povzpeli na bojišče soške fronte –Škabrijel, 16. avgusta 2017 smo se udeležili osrednje prekmurske slovesnosti ob prazniku združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ob slovenskem kulturnem prazniku, 8. februarja 2018, smo se odpravili na Vrhniko (ogled Cankarjeve spominske hiše, lastni kulturni

program v kulturnem domu) in v Kamnik, kjer smo si ogledali Maistrovo rojstno hišo. Dne 30. junija 2018 je društvo organiziralo strokovno ekskurzijo v Šentjur pri Celju – Ponikva, kjer smo si v knjižnici v Šentjurju pri Celju ogledali razstavo o Maistrovem sodelavcu poročniku Franju Malgaju. Dne 13. oktobra 2018 smo za svoje člane in simpatizerje organizirali strokovno ekskurzijo na Koroško po Maistrovi severni meji. Dne 24. novembra 2018 je društvo organiziralo strokovno ekskurzijo Voličina –Zavrh ob 33. tradicionalnih Maistrovih prireditvah in odprtju obnovljene Štupičeve vile in razstave Maister po Maistru na Zavrhu.

Ozaveščanje ljudi o prelomnih dogodkih v naši zgodovini je pot, ki pelje v strpno in bolj optimistično prihodnost nas vseh, ki živimo v samostojni državi Sloveniji. Pri tem imajo pomembno vlogo vsa društva, ki so vključena v Zvezo društev general Maister.

Scroll to Top