BELOKRANJSKO DRUŠTVO GENERAL MAISTER

Spomladi leta 2013 smo na iniciativo vodstva Zveze DGM v Metliki ustanovili iniciativni odbor za ustanovitev društva general Maister. Iniciativni odbor (Mirjana Molek Furlan, Franc Jakljevič in Jože Matekovič) je k sodelovanju povabil prijatelje in znance, ki so se med svojimi dotedanjimi aktivnostmi že večkrat izkazali z domoljubjem in pripadnostjo domovini. V razširjenem iniciativnem odboru, v katerem so sodelovali člani iz celotne Bele krajine, smo se najprej dogovorili, da bo društvo delovalo na območju vseh treh belokranjskih občin /Črnomelj, Metlika in Semič/. Med temeljne naloge domoljubnega društva z imenom Belokranjsko društvo general Maister smo si poleg splošnih domoljubnih aktivnosti zadali nalogo, kako čim bolje raziskati in dokumentirati vlogo Belokranjcev pri borbah za severno slovensko mejo takoj po prvi svetovni vojni. Ugotovili smo namreč, da je veliko belokranjskih borcev sodelovalo pri osvoboditvi Maribora in v bojih za severno mejo po koncu prve svetovne vojne. Tako je bilo poleg številnih vojakov, oficirjev in podoficirjev precej izredno zaslužnih Belokranjcev, ki so v tesnem sodelovanju z generalom Maistrom veliko prispevali k uspehu takratne maloštevilne slovenske Maistrove vojske. Med te posameznike gotovo sodi Belokranjec, ognjičar Jožko Slobodnik. Ugotovili smo tudi, da so spiski sodelujočih v bojih za severno mejo zelo pomanjkljivi in da si vsi ti resnični domoljubi zaslužijo več pozornosti in slave, kot so je bili deležni doslej. Po drugi plati smo hkrati zgroženo ugotavljali, da se v sodobnih šolskih zgodovinskih učbenikih vse manj piše o slovenski zgodovini. Z delovanjem društva naj bi prispevali svoj skromni delež k izobraževanju in vzgoji naše mladine in s tem krepili resnično domoljubje, ki ga je v današnjem globaliziranem svetu vse manj.

Belokranjsko društvo general Maister je bilo ustanovljeno 13. marca 2014. Prvi predsednik društva je postal Jože Matekovič. Po končanih formalnih postopkih v zvezi z registracijo društva in pridružitvijo Zvezi društev general Maister smo začeli sistematično zbirati podatke o belokranjskih Maistrovih borcih. Dne 22. novembra 2015 smo Maistrovemu soborcu Jožku Slobodniku ob 130-letnici rojstva odkrili spominsko ploščo na njegovi rojstni hiši na Radovici pri Metliki. Naslednje leto nam je ob praznovanju državnega praznika, dneva Rudolfa Maistra, uspelo razviti društveni prapor in ob pomoči Zveze DGM pridobiti slovesne obleke za društvenega praporščaka in predsednika društva.

V jubilejnem Maistrovem letu smo si poleg splošnih društvenih dejavnosti /društveno srečanje, predavanja ob 100-letnici bojev za severno mejo, delo z mladimi/ zadali tri glavne programske cilje: organizirati slovesnost ob dnevu Rudolfa Maistra, poskrbeti za tisk zbornika Prva svetovna vojna in Semič in odkriti spominsko obeležje junakom prve svetovne vojne in Maistrovim borcem iz občine Semič. Vse tri v letnem programu zadane naloge smo uspešno opravili. Pri tem smo bili deležni nesebične pomoči lokalne skupnosti Semič, članov Kulturno umetniškega društva Jože Mihelčič iz Semiča ter številnih posameznikov pa tudi velike pozornosti lokalnih medijev.

V razmeroma kratkem času je društvu uspelo uresničiti nekaj odmevnih akcij. Med drugim smo bili spomladi 2016 gostitelji skupščine ZDGM in organizatorji nekaj okroglih miz in predavanj na temo domoljubja. Pri organizaciji smo bili deležni vsestranske pomoči vseh treh belokranjskih občin in Zveze društev GM. Tudi na lokalni ravni  zelo dobro sodelujemo z domoljubnimi in veteranskimi organizacijami /KoDVOS/.

V že dve leti trajajoči epidemiji korona virusa je bilo, zaradi omejitvenih ukrepov, močno prizadeto delovanje tudi našega društva. Otežena je bila organizacija množičnih prireditev, težave pri organizaciji predavanj in okroglih miz, organizacija ekskurzij itd.. Zaradi tega je bilo naše delo v tem času usmerjeno v zbiranje in urejanje gradiv povezanih s tematiko Maistrovih soborcev. Tako si štejemo za velik uspeh izdajo knjige Jožko Slobodnik Maistrov borec. Avtorica knjige je naša ustanovna članica društva Mirjana Furlan, ki je na podlagi  večletnih skrbnih proučevanj pisnih gradiv, arhivske dokumentacije in osebnih pričevanj opisala življenjsko pot Jožka Slobodnika, njegovih najtesnejših sodelavcev in samo sodelovanje z generalom Maistrom.

Tudi v bodoče bomo v Belokranjskem društvu vzpodbujali raziskovanja o Maistrovih borcih iz Bele krajine in glede na možnosti poskrbeli za primerno objavo zbranih gradiv.

Scroll to Top