Člani Zveze društev GM

Člani  Zveze društev »general Maister so«:

DRUŠTVO GENERAL MAISTER LJUBLJANA

Trubarjeva cesta 3, 1000 Ljubljana
Predsednik: Dušan Vodeb

DRUŠTVO GENERAL MAISTER KAMNIK

Glavni trg 24, 1241 Kamnik
Predsednik: Jože Berlec

ZGORNJESAVINJSKO DRUŠTVO GENERALA MAISTRA LJUBNO OB SAVINJI

Loke 33, 3333 Ljubno ob Savinji
Predsednik: Iztok Podkrižnik

DOMOVINSKO DRUŠTVO GENERALA RUDOLFA MAISTRA MARIBOR

Slomškov trg 5, 2000 Maribor
Predsednik: Aleš Arih

PRLEŠKO DRUŠTVO GENERALA MAISTRA LJUTOMER

Prešernova ulica 34, 9240 Ljutomer
Predsednik: Jernej Jakelj

KOROŠKO DOMOLJUBNO DRUŠTVO FRANJO MALGAJ RAVNE NA KOROŠKEM

Prežihova ulica 7, 2390 Ravne na Koroškem)
Predsednik: Vladimir Ovnič

DOMOLJUBNO DRUŠTVO FRANJO MALGAJ ŠENTJUR

Mestni trg 5, 3230 Šentjur
Predsednik: Darja Jan

NOTRANJSKO DOMOLJUBNO DRUŠTVO GENERAL MAISTER UNEC

Unec 14, 1381 Rakek
Predsednik: David Kavčič

DRUŠTVO GENERALA MAISTRA ZA ZASAVJE

Cesta Borisa Kidriča 11A, 1410 Zagorje ob Savi
Predsednik: Radigoj Perger

POHORSKO DRUŠTVO GENERAL MAISTER ZGORNJA LOŽNICA

Tinjska Gora 90, 2316 Zgornja Ložnica
Predsednik: Božidar Zorjan

SLOVENJEGORIŠKO DRUŠTVO GENERALA MAISTER POLENŠAK

Polenšak 16 A, 2257 Polenšak
Predsednik: Sandi Žuran

DRUŠTVO GENERAL MAISTER PTUJ

Murkova ulica 4, 2250 Ptuj
Predsednik: Štefan Čelan

DOMOVINSKO DRUŠTVO GENERALA MAISTRA ŠENTILJ

Maistrova ulica 7, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah
Predsednik: Bruno Jelenko

DOLENJSKO DRUŠTVO GENERALA MAISTRA TREBNJE

Gubčeva cesta 26, 8210 Trebnje
Predsednik: Marica Štamcar

DRUŠTVO GENERALA MAISTRA CELJE

Kajuhova ulica 2, 3000 Celje
Predsednik: Uroš Arnuš

DRUŠTVO GENERAL RUDOLF MAISTER KRANJ

Predoslje 39, 4000 Kranj
Predsednik: Roman Nahtigal

DRUŠTVO GENERAL MAISTER CERKVENJAK

Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak
Predsednik: Roman Lorenčič

PREKMURSKO DRUŠTVO GENERALA MAISTRA ČRENŠOVCI

9232 Ulica Prekmurske čete 20, Črenšovci
Predsednik: Mateja Zelko

SPODNJE-SAVINJSKO DRUŠTVO GENERALA MAISTRA ŽALEC

Ulica Savinjske čete 4, 3310 Žalec
Predsednik: Lojze Posedel

DRUŠTVO GENERAL MAISTER GROSUPLJE

Taborska cesta 10, 1290 Grosuplje
Predsednik: Anton Božič

BELOKRANJSKO DRUŠTVO GENERAL MAISTER

Cesta bratstva in enotnosti 23, 8330 Metlika
Predsednik: Jože Matekovič

PREKMURSKO DRUŠTVO GENERAL MAISTER MURSKA SOBOTA

Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
Predsednik: Marjan Farič

ŠALEŠKO DRUŠTVO GENERAL MAISTER VELENJE

Stari trg 26, 3320 Velenje
Predsednik: Drago Martinšek

TURISTIČNO DRUŠTVO RUDOLF MAISTER-VOJANOV ZAVRH

Zavrh 42, 2232 Voličina
Predsednik: Barbara Klemenšak

DRUŠTVO GENERAL MAISTER VERŽEJ

Ulica Franja Kozarja 26, 9241 Veržej
Predsednik: Drago Fras

DOMOLJUBNO OBALNO KRAŠKO DRUŠTVO GENERAL MAISTER PIRAN

Levstikova ulica 5, 6330 Piran
Predsednik: Javorka Križman

DOMOLJUBNO DRUŠTVO GENERAL RUDOLF MAISTER ŽIRI

Tabor 2, 4226 Žiri
Predsednik: Janez Jereb
Scroll to Top