Organizacija

I. ORGANI ZVEZE DRUŠTEV GENERAL MAISTER SO:

I. ORGANI ZVEZE DRUŠTEV GENERAL MAISTER SO:

SKUPŠČINA – Skupščina je najvišji organ Zveze. Sestavljajo jo vsi funkcionarji Zveze in po trije delegati, delegirani iz vsakega društva – člana Zveze, vsi s pravico glasovanja.

UPRAVNI ODBOR – Upravni odbor je najvišji organ Zveze med dvema skupščinama. Sestavljajo ga predsednik, podpredsedniki, zakladnik, generalni sekretar in predsedniki društev, izvoljeni na skupščinah svojih društev.

PREDSEDNIK – Predsednik predstavlja in zastopa Zvezo ter odgovarja za njeno zakonito poslovanje.

PREDSEDSTVO – Predsedstvo je predsednikov operativni organ, ki omogoča boljše delovanje Zveze. Sestavljajo ga predsednik, podpredsedniki, zakladnik in generalni sekretar.

NADZORNI ODBOR – Nadzorni odbor nadzira izvajanje programa dela in finančnega načrta Zveze. Sestavljata ga predsednik NO in dva člana.

 

II. FUNKCIONARJI ZVEZE DRUŠTEV GENERAL MAISTER SO:

PREDSEDNICA:

mag. Lučka Lazarev Šerbec
e-mail: lucka.lazarev@guest.arnes.si

PODPREDSEDNIKI:

ZAKLADNIK:

Vinko Orehar
e-mail: vinko.orehar@gmail.com

 

GENERALNI SEKRETAR:

Rudolf Pfajfar
e-mail: rpfajfar@gmail.com

PREDSEDNIKI DRUŠTEV – ČLANOV ZDGM

Scroll to Top