Poslanstvo in naloge

POSLANSTVO IN NALOGE ZVEZE DRUŠTEV »GENERAL MAISTER«

 Zveza društev general Maister je nepridobitna nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu in neguje sporočilnost generala Rudolfa Maistra ter borcev za severno mejo.

Zveza in njeni člani (društva) delujejo na zgodovinskem, kulturnem, umetniškem, izobraževalnem, znanstvenem in športnem področju na ozemlju Republike Slovenije z namenom razvijanja in utrjevanja domoljubja.

Zveza nastopa v vseh zadevah sodelovanja z republiškimi organi, Slovensko vojsko in drugimi organizacijami na državnem nivoju, društva pa sodelujejo na svojem regionalnem nivoju.

V Zvezo lahko kadarkoli pristopijo slovenska domoljubna društva in njihove zveze, registrirane po Zakonu o društvih, če z Zvezo sklenejo pristopno pogodbo na podlagi odločitev svojih najvišjih organov in jo podpišejo njihovi zastopniki. Pristop novih članov potrjuje skupščina Zveze.

Naloge Zveze na nepridobitni podlagi:

 • daje pobude za ustanavljanje novih domoljubnih društev,
 • priprava dokumentacije in finančnih pogojev za postavitev spomenikov in spominskih obeležij generalu Maistru in njegovim borcem,
 • postavitev in ohranjanje spominskih obeležij ljudem in organizacijam, ki so pomembno delovali na programu Zedinjene Slovenije, borbi za severno mejo, proti fašizmu in nacizmu in za samostojno Slovenijo,
 • raziskovalno delo ter zbiranje in publiciranje dejstev o življenju in delu generala Rudolfa Maistra, borcev za severno mejo ter drugih ljudi in organizacij, ki so delovali na programu Zedinjene Slovenije ter borcev za severno mejo, proti fašizmu in nacizmu in za samostojno Slovenijo,
 • evidentiranje glasbenih, knjižnih ter drugih umetniških del o generalu Maistru in drugih ljudi, ki so povezani z domoljubjem,
 • spodbujanje ustvarjalcev za ustvarjanje avtorskih del na temo domoljubja in dogodkov v zvezi s slovensko samostojnostjo,
 • sodelovanje pri šolskih aktivnostih v zvezi s proučevanjem tistega dela politične in kulturne zgodovine, ki je vezana na sporočilnost in delo Rudolfa Maistra,
 • spodbujanje in utrjevanje domoljubja pri vseh državljanih RS, posebno pa v Slovenski vojski in profesionalnih organizacijah, pri katerih je primarna naloga obramba domovine,
 • druge dejavnosti, potrebne za ohranjanje dediščine generala Maistra ter drugih domoljubov in organizacij.

Za doseganje svojih ciljev lahko Zveza opravlja tudi naloge, ki so povezane z osnovnim namenom Zveze, kot so:

 • zalaganje književnih, likovnih, filmskih, glasbenih, multimedijskih, internetnih in drugih del na temo sporočilnosti generala Maistra,
 • izdelava spominkov in založniških izdelkov s področja delovanja Zveze.

Posebej izpostavljene naloge ZVEZE v javnem interesu so:

 • vzpodbujanje narodne zavesti Slovencev,
 • proučevanje vojaške zgodovine – tradicije Slovencev od bojev za severno mejo, bojev proti fašizmu in bojev za samostojno Slovenijo,
 • vzgoja mladih rodov Slovencev v obliki domoljubnega delovanje po sekcijah (kvizi med osnovnošolsko in srednješolsko mladino, sodelovanje z občinami…) in Ministrstvom za izobraževanje , znanost in šport,
 • organizacija proslav v spomin na generala Maistra in drugih zaslužnih borcev za severno mejo ter za samostojno Slovenijo v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo,
 • sodelovanje z Ministrstvom za obrambo, Slovensko vojsko, veteranskimi organizacijami in Zvezo slovenskih častnikov v skupnem delovanju za vzpodbujanje domoljubja med svojimi člani in vsemi državljani Republike Slovenije ter za utrjevanje obrambnih sposobnosti Republike Slovenije, podeljevanje priznanj.
Scroll to Top