DOMOLJUBNO DRUŠTVO GENERAL RUDOLF MAISTER ŽIRI

  • Ustanovna skupščina: 8.1.2019
  • Registrska št. društva: 4112563000
  • Datum vpisa v register društev: 14.2.2019
  • Sedež: Tabor 2, 4226 Žiri
  • Predsednik: Janez Jereb
  • Število članov na dan 10.1.2022: 42

Zakaj društvo tudi v Žireh?

Ob 100-letnici konca prve svetovne vojne sva se z dr. Alojzom Demšarjem odločila da narediva raziskavo o borcih za slovensko severno mejo 1918-1919, ki so izhajali iz območja občine Žiri. Znanih je bilo nekaj imen za katere se je še vedelo, da so sodelovali pri prevratnih dogodkih in obrambi slovenskega etičnega ozemlja na Koroškem in Štajerskem.

V Zgodovinskem arhivu v Škofji Loki sva odkrila seznam tistih borcev za severno mejo 1918-1919, ki so leta 1969 in 1970  podali zahtevek za pridobitev statusa prostovoljca. Takih je bilo iz območja občine Žiri 17. Vsak je imel osebno mapo v kateri so bili razni dokumenti, zahtevek, datum in opis udeležbe, priče ter odločba. Pri pregledu vse te dokumentacije in po zbiranju podatkov na terenu sva  že prvo leto ugotovila, da je bilo teh borcev najmanj 33. Za vse sva zbrala podatke in fotografije ter o njih napisala članek v letnem lokalnem glasilu »Žirovski občasnik«. Ugotovila sva tudi, da so trije od teh borcev v borbah na severni meji umrli. To so bili Franc Mlakar, Matevž Jereb in Andrej Šifrer.

Odločili smo se, da bomo vsem trem postavili spominska obeležja.  Na Občino Žiri smo podali predlog za postavitev spominske plošče Francu Mlakarju, ki bi 11. januarja 2019 praznoval svojo 100-letnico rojstva. Njegovo življenje se je končalo 13. januarja 1919 v vojaški bolnišnici v Ljubljani, kamor je bil ranjen prepeljan iz bojišča pred železniškim predorom v Podrožci. Star je bil 19 let in dva dni.  11. januarja 2019 je župan Občine Žiri mag. Janez Žakelj na njegovi rojstni hiši v Žireh odkril spominsko ploščo. Izveden je bil kulturni program hkrati pa je bila v prostorih Muzeja Žiri prikazana tudi razstava z naslovom »Žirovci v bojih za slovensko severno mejo«.

Z namenom, da se ohranja  spomin na generala Maistra in na vse borce za slovensko severno mejo 1918-1919  smo ustanovili  Domoljubno društvo general Rudolf Maister Žiri. Nadaljevali smo z raziskavo in odkrili še 9 borcev tako, da je skupno ugotovljenih 42.

Kot 28. društvo smo se takoj vključili tudi v ZDGM Slovenije.

28. avgusta 2020 je župan občine Logatec g. Berto Menard odkril spominsko ploščo drugemu borcu, Matevžu Jerebu. V letu 2022 pa imamo v programu odkritje spominske plošče tragično umrlemu borcu Andreju Šifrerju.

S prizadevnim članom našega društva Antonom Bogatajem sva leta 2020 nadaljevala z raziskavo. Ugotavljala sva borce za severno mejo sosednje občine Gorenja vas-Poljane. Pozabi sva iztrgala kar 55 imen borcev, ki so sodelovali v borbah na slovenski severni meji. Tudi za te borce sva zbrala dokumente in fotografije in pripravila o njih razstavo, katero so si v letu 2021 ogledali krajani Sovodnja, Javorij, Lučin in Gorenje vasi ter učenci višjih razredov gorenjevaške in poljanske osnovne šole. Avtorja sva na dan odprtje razstave udeležencem tudi predstavila takratno dogajanje. Leta 2022 bo razstava postavljena tudi v Poljanah. Povsod si krajani z zanimanjem ogledujejo naše hrabre prednike, ki so sodelovali v borbah na severni meji. Ob razstavi o borcih iz občine Gorenja vas-Poljane pa vedno postavimo tudi razstavo o generalu in pesniku Rudolfu Maistru ter s tem prikazujemo predolgo zamolčano obdobje slovenske zgodovine.

Raziskavo o borcih za severno mejo bomo letos  nadaljevali tudi za občino Škofja Loka. V ta namen smo 23. novembra 2021, skupaj z Muzejskim društvom Škofja Loka, v okviru Blaznikovih večerov, že izpeljali »okroglo mizo« na temo general Maister in borci za severno mejo. Ob tem pa je bila v Sokolskem domu v Škofji Loki postavljena tudi razstava »Žirovci v bojih za slovensko severno mejo«. S to aktivnostjo želimo pridobiti sodelavce, ki bodo pomagali pri zbiranju podatkov, dokumentov in fotografij, kajti tudi te borce želimo prikazati na razstavnih panojih. Take razstave so pri ljudeh zelo dobro sprejete in dobro obiskane, s njimi namreč podoživljamo obdobje izpred stotih let, hkrati pa so odličen kulturno izobraževalni pripomoček za vse mlade generacije.

V naslednjih letih nameravamo opraviti tudi raziskavo borcev za severno mejo občine Železniki. Z raziskavo vseh sedanjih štirih občin (Žiri, Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka in Železniki), ki je hkrati območje nekdanje skupne občine Škofja Loka in sedanje območje Upravne Enote Škofja Loka bi bilo to območje raziskano s čemer bomo zagotovili, da imena teh ljudi nikdar ne bodo pozabljena, kar  je ob ohranjanju spomina na generala Maistra tudi naša osnovna naloga.

Ko smo ustanavljali DDGRM Žiri niti nisem načrtoval, da bo naša dejavnost segala tudi na območje drugih občin. Sedaj se zavedam, da v imenu društva,  beseda »Žiri« ni najbolj primerna, mogoče bi bilo dobro, da ime društva preimenujemo v DDGRM Sora (vse štiri občine so ob Poljanski in Selški Sori) ali pa, da se v teh občinah ustanovijo  podružnice ali samostojna društva?

Žiri, 20.1.2022, Janez Jereb

Scroll to Top