DOMOVINSKO DRUŠTVO GENERALA MAISTRA ŠENTILJ

General Rudolf Maister je 9. marca 1919 v hišno spominsko knjigo Franja Thalerja, šentiljskega župana v času narodnostnih bojev pred prvo svetovno vojno, zapisal:

Domovinsko društvo generala Maistra Šentilj smo ustanovili ob 90-letnici njegovega posvetila, 27. marca 2009 z namenom, da bi nadaljevali prizadevanja Šentilja pri obujanju in ohranjanju spomina na narodne bojevnike za severno mejo, zgodovinsko delo generala Rudolfa Maistra, narodnoosvobodilni boj 1941-1945 in osamosvojitveno vojno 1991. Na njihovih zgledih si prizadevamo razvijati in utrjevati domoljubje in domovinsko pripadnost, še zlasti med mladimi.

Skrb Šentilja za ohranjanje  zgodovinskega spomina bojev za severno mejo pred ustanovitvijo Domovinskega društva generala Maistra Šentilj

 • 1937 - 1941 Poimenovanje ljudske šole v »Ljudska šola general Maister«.
 • 1970  Poimenovanje osnovne šole v »Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj«.
 • 1975  Spominsko obeležje bojem za severno mejo na pročelju Slovenskega doma v Šentilju.
 • 1978  Doprsni kip generala Rudolfa Maistra pred Osnovno šolo Rudolfa Maistra v Šentilju.
 • Kronika »Na vulkanskih tleh – narodnostni boji ob severni meji 1883-1918«.
 • 1996  Privzem datuma rojstva generala Rudolfa Maistra za praznik Občine Šentilj. Spomenik »Borcem za slovensko državo 1918 – 1941-1945 – 1991« pred Kulturnim domom v Šentilju.
 • 1998  Spominska obeležja braniteljem severne meje pred prvo svetovno vojno župnikoma Matiji Kelemini in Evaldu Vračku, županu Šentilja Franju Thalerju in županu Ceršaka Antonu Haucu. Imenovanje ulic: Maistrova ulica, Slovenska ulica, Thalerjeva ulica, Sokolska ulica, Pot upora.

Domovinsko društvo generala Maistra Šentilj 2009

Spominska obeležja

 • 2011 Spominsko obeležje rojaku Franju Žebotu, podporniku Majniške deklaracije, članu Narodnega sveta za Štajersko in organizatorju narodnih straž. Okupator ga je ob prihodu v Maribor aretiral, ker kot podžupan Maribora ni snel jugoslovanske zastave  z mariborske občine, umrl v taborišču Dachau.
 • 2014 Imenovanje ulice po narodnem bojevniku za severno mejo župniku Matiji Kelemini, ustanovitelju Kmečkega bralnega društva leta 1892 in Kmečke hranilnice in posojilnice leta 1898.
 • 2016 »Park spomina« - sodelovanje pri oblikovanju  stalne zunanje razstave veteranskih in domoljubnih društev, posvečene bojem za severno mejo, narodnoosvobodilni borbi in vojni za Slovenijo (Občina Šentilj).
 • 2019 Postavitev spominskega obeležja narodnemu buditelju in branitelju severne meje škofu Antonu Martinu Slomšku ob 160-letnici ustanovitve mariborske škofije in vključitve šentiljske župnije vanjo ob prenovljenem spominskem obeležju generala Rudolfa Maistra v avli Kulturno-prosvetnega doma v Šentilju. Postavitev doprsnega kipa škofa Antona Martina Slomška pri cerkvi v Šentilju s posvetilom        »Slovenec za vse čase« (Župnija Sv. Ilja).
 • 2021  Postavitev lesene skulpture »General Rudolf Maister - pesnik« pred Kulturno-prosvetnim domom v Šentilju (Občina Šentilj).                                           

Razstave

 • 2008  Šentilj v letu 1918–1919 - razstava ob 90-letnici državne meje med Republiko Avstrijo
 • in Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev.
 • 2010   Slovenski dom v Šentilju - razstava ob 100-letnici Slovenskega doma v Šentilju.
 • Razstava in akademija športnih društev in Osnovne šole Rudolfa Maistra ob 80-letnici ustanovitve šentiljskega Sokola in 60-letnici ustanovitve DTV Partizan Šentilj.
 • 2014    Podobe starega Šentilja - razstava fotografij o nastanku in razvoju Šentilja.
 • 2016   170 let železnice v Šentilju - razstava na panojih pred občinsko hišo.
 • 2017   Šentilj na razglednicah - razstava na panojih pred občinsko hišo.

Spominski pohodi ob dnevu Rudolfa Maistra

Vsakoletni spominski pohodi s slovesnostmi ob pomnikih bojev za severno mejo, narodnoosvobodilne borbe in osamosvojitvene vojne  in spoznavanjem krajevne zgodovine.                                                      

Medijska dejavnost

2018    Zbornik veteranskih in domoljubnih društev ob 100-letnici bojev za severno mejo »Borcem za slovensko državo 1918–1941-1945– 1991«.

Objave prispevkov o krajevni zgodovini in delu društva v Glas-ilu občine Šentilj, Maistrovem glasu in drugih medijih.

Razvitje prapora

2018   Razvitje društvenega prapora ob 100-letnici bojev za severno mejo.

Sodelovanje

Podpis listine o sodelovanju veteranskih in domoljubnih društev občin Kungota, Pesnica in Šentilj.

Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj počasti 29. marec, rojstni dan generala Rudolfa Maistra, novembra pa izvaja šolski projekt o njegovem življenju in delu.

Priznanja

Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj je prejela Spominsko priznanje generala Rudolfa Maistra in Zlato plaketo Občine Šentilj. Bruno Jelenko, predsednik DDGM Šentilj, je prejel Spominsko priznanje generala Rudolfa Maistra in Srebrno plaketo Občine Šentilj.

 

 

Scroll to Top