DRUŠTVO GENERAL MAISTER CERKVENJAK

Društvo general Maister Cerkvenjak (DGMC) je bilo ustanovljeno 22. 3. 2010 v Cerkvenjaku. Pobudo za ustanovitev Društva general Rudolf Maister – Vojanov v Cerkvenjaku je izrazil predsednik Zveze društev general Maister mag. Milan Lovrenčič. Iniciativni odbor s prvo podpisanima Marjanom in Mirkom Žmavcem je sklical ustanovni sestanek članov društva v Cerkvenjaku. V vabilu sta zapisala (citiram): »Glede na različne vidike slovenske prepoznavnosti in večjega privzgajanja vrednot domoljubja tudi v šolah želimo skrbeti prav za slednje. Vsekakor pa to ni samo pristojnosti šol in podobnih institucij. Za to bomo morali poskrbeti odrasli ter tisti, ki jim je kaj do lastne domovine in slovenskega značaja. Prav zaradi omenjenega razloga vas vabimo, da se udeležite ustanovne skupščine Društva general Maister Cerkvenjak«.

Ustanovne skupščine DGMC se je udeležil predsednik Zveze društev general Maister mag. Milan Lovrenčič, ki je pozdravil prisotne in bil prijetno presenečen in vesel velikega obiska. Predstavil je delovanje ZDGM in nas opomnil, kako pomembno je, da začnemo obujati domovinske vrednote med nami in jih prenašati na mlade. Na ustanovni skupščini društva smo imenovali upravni in nadzorni odbor. Člani upravnega odbora smo na 1. seji za predsednika društva izvolili Marjana Žmavca, za podpredsednika Romana Lorenčiča. Po enoletnem predsedovanja DGM Cerkvenjak je zaradi nezdružljivosti funkcij Marjan Žmavc (postal je župan) na 1. rednem letnem občnem zboru društva 26. 3. 2011 predlagal za novega predsednika Romana Lorenčiča. Člani skupščine so predlog soglasno potrdili.

Društvo general Maister - Vojanov Cerkvenjak je v statutu društva zapisalo svoje naloge in dejavnosti. Ena od nalog je preučitev zgodovinskih dejstev bojev za se- verno slovensko mejo; ugotavljamo namreč, da je tudi naše okolje v času bojev za severno mejo dalo svoj pečat. K temu so prispevali naši domačini, ki so se borili pod poveljstvom generala Rudolfa Maistra. Z ustanovitvijo društva in njegovim delovanjem je v društvu vseskozi tlela želja po ohranitvi zgodovinskega spomina in zahvali fantom in možem iz Cerkvenjaka, ki so neposredno sodelovali v bojih za severno slovensko mejo leta 1918.

V letu 2014 nam je v Društvu general Maister Cerkvenjak z marljivim delom in prispevki članov društva, donatorjev in Občine Cerkvenjak uspelo zbrati dovolj sredstev, da smo postavili doprsni kip generala Rudolfa Maistra. Izdelal ga je priznani kipar in restavrator Viktor Gojkovič. Doprsni kip generala Maistra je spomin na domačine, ki so sodelovali v bojih za severno slovensko mejo in opomin na čas, ko se je kalila ideja slovenstva. Dandanes pa je pomembna še ena od dodatnih spodbud - vzgajanje domoljubja, domovinske zavesti in ohranjanje zgodovinskega spomina. Prepričani smo, da je omenjeno v teh časih zelo potrebno; s postavitvijo spomenika nam je to v celoti uspelo.

Delo društva se s postavitvijo doprsnega kipa generalu Maistru v letu 2014 ni končalo. Društvo vsako leto ob občinskem prazniku organizira tradicionalni pohod s simbolnim imenom - Pohod po severni meji Občine Cerkvenjak. V spomin na rojstni dan generala Maistra, 29. marec, in državni praznik dan Rudolfa Maistra, 23. november, polagamo venec k spomeniku, organiziramo razstave in oglede filmov na temo prve svetovne vojne, bojev za severno slovensko mejo in domoljubje. V letu 2016 smo organizirali čiščenje in obnovo spomenika prve svetovne vojne v Cerkvenjaku. V letu 2017 smo bili v društvu znova zelo aktivni, saj smo doprsni kip generala Rudolfa Maistra, ki je bil izdelan iz kremenita, nadomestili z bronastim. Osnovni kip smo obnovili, podarili in postavili v Osnovno šolo Cerkvenjak–Vitomarci in avlo poimenovali v Avlo generala Rudolfa Maistra. V tem letu je društvo organiziralo skupščino Zveze društev general Maister v Cerkvenjaku. Na skupščini smo v Društvu general Maister Cerkvenjak slovesno razvili društveni prapor.

General Rudolf Maister je bil Slovenec, ki ni samo razmišljal, ampak tudi ukrepal državotvorno kot državnik, strateg in v popolnosti izrazil ljubezen do domovine. Bil je tudi odličen slovenski pesnik, ljubitelj knjig in slikar.

Člani društva ohranjamo spomin na zgodovinsko delo Rudolfa Maistra in njegove borce za severno slovensko mejo s ciljem, da se razvija in utrjuje domoljubje na vseh področjih.

Scroll to Top