DRUŠTVO GENERAL MAISTER GROSUPLJE

Društvo general Maister Grosuplje je bilo ustanovljeno 19. julija 2013 v Grosupljem. Ustanovni člani so bili: Henrik Gjerkeš, Mihael Perc, Jože Klarič, Iztok Čič, Igor Grm, Luka Lovrenčič in Magdalena Goršič.

Na ustanovni skupščini so sprejeli vse akte, potrebne za delovanje društva.

Prvi predsednik društva je bil Mihael Martin Perc, podpredsednik Luka Lovrenčič, tajnik Iztok Čič, blagajnik Magdalena Goršič.

Na občnem zboru Društva general Maister Grosuplje 19. 3. 2015 sta bila potrjena novi predsednik Anton Božič in Nadja Leban kot druga podpredsednica. Do leta 2017 je bilo delo društva zaradi specifičnega okolja delo precej oteženo. Prvo navezavo smo dobili z Mestno knjižnico Grosuplje, v kateri smo od zastavljenih ciljev izpeljali tri dogodke, vsi pa so bili lepo sprejeti.

Tako smo 20. aprila 2017 gostili priznano pesnico Zvezdano Majhen, ki je velika častilka generala Maistra in izredno domoljubno naravnana pesnica. Dogodek je vodila podpredsednica Nadja Leban, sicer slavistka in novinarka. Dogodek je bil dobro obiskan.

Drugi dogodek je bil namenjen zgodovini domoljubja, s poudarkom na Antonu Kremplu in njegovi prvi napisani zgodovini Slovencev z naslovom Dogodivšine Štajerske zemle. Ta knjiga je navdušila in prebudila kasnejše rodove, med njimi tudi Antona Martina Slomška, Radoslava Razlaga, Božidarja Raiča. Slednja dva sta bila vodilna v taborskem gibanju na Slovenskem. Kremplove »Dogodivšine« je imel v svoji knjižnici tudi general Maister. Iz tega dela bom navedel samo dva odlomka, ki sta aktualna tudi dandanes:

  1. da smo Slovenci bili taki, da znamo čuvati tuje proso, našega pa nam pozobljejo vrabci;
  2. da smo bili Slovenci v avstrijskem cesarstvu najboljši vojaki, vendar nismo znali ubraniti svojega ozemlja.

Ta očitek sta popravila Anton Martin Slomšek s prenosom škofije v Maribor leta 1859 in pa general Maister, ki je leta 1918 ubranil našo severno mejo. Predaval je Anton Božič, predsednik DGM Grosuplje, sicer ljubiteljski zgodovinar. Na predavanju sta bila tudi dva poklicna zgodovinarja, ki sta presenečena ugotovila, da Slovenci premalo poznamo svojo zgodovino.

Na tretjem dogodku smo se lotili teme z naslovom Odhod mladih iz Slovenije. Predaval nam je priznani ekonomist dr. Franjo Štiblar. Prikazal nam je ekonomsko, socialno in politično sliko Slovenije in nas malo potolažil glede stanja pri nas, ki da za zdaj še ni kritično. Poudaril pa je, da moramo v Sloveniji, zlasti na ekonomskem področju, pravilno ravnati. Po predavanju so mu poslušalci postavljali zanimiva vprašanja.

V tem obdobju smo bili dvakrat na pogovoru na osnovni šoli v Grosupljem, ven- dar vidnejšega uspeha v smislu sodelovanja nismo imeli, toda trudimo se naprej.

Dvakrat smo se pogovarjali tudi z županom dr. Petrom Verličem. Na zadnjem srečanju 18. 4. 2018 nam je obljubil, da bo občina omogočila postavitev spominske plošče Maistrovim borcem z grosupeljskega območja.

Sodelovali pa smo tudi pri dogodkih drugih domoljubnih društev ter tudi na državnih proslavah. Prapor ZDGM nosi predsednik DGM Grosuplje.

V društvu je razmeroma malo članov, zato se bomo v prihodnosti z bolj smelimi dejanji in dogodki potrudili za pridobitev novih članov.

Scroll to Top