DRUŠTVO GENERAL MAISTER KAMNIK

Ustanovitev, vodenje Društva

 Kamnik je rojstno mesto Rudolfa Maistra. Občinske oblasti in posamezni občani so v različnih obdobjih generalu posvečali pozornost in ohranjali spomin na pomembnega rojaka. V Kamniku smo se med prvimi v Sloveniji odzvali in začeli postopke za ustanovitev domoljubnega društva general Maister.

Predlog za oblikovanje društva je podalo precej Kamničanov, med njimi častni član Društva general Maister (DGM) Ljubljana dr. Niko Sadnikar in tedanji župan Tone Smolnikar. Oblikoval se je iniciativni odbor v sestavi Jože Arko, dr. Niko Sadnikar, mag. Cene Matičič, Janko Blagšič in Ivan Pristovnik. Na seji upravnega odbora DGM Ljubljana, ki je bila v Kamniku 9. decembra 2002, je bil potrjen omenjeni odbor. Že pred tem, 20. decembra 2002 na Lazah v Tuhinju, je predlog o ustanovitvi podružnice pisno podprlo 26 udeležencev srečanja članov predsedstev Združenja slovenskih častnikov in Združenja veteranov vojne za Slovenijo Kamnik in Komenda, ki sta ju tedaj vodila Jože Arko in Janko Blagšič.

Ustanovni zbor podružnice DGM Kamnik je bil 25. septembra 2003 v sejni dvorani občine Kamnik. Udeležilo se ga je 27 podpornikov. Zbor je vodil Jože Arko. Med ustanovnimi člani je bil tudi tedanji župan Tone Smolnikar, ki je poudaril prizadevanja občine za preureditev Maistrove rojstne hiše in obljubil finančno in drugo pomoč občine.

Po sklepu ustanovnega občnega zbora so bili v vodstvo podružnice imenovani Nikolaj Pinterič kot predsednik ter člana Jože Arko in Aleksander Sarnavsky.

Kamniška podružnica se je preoblikovala v samostojno Društvo general Maister Kamnik na občnem zboru 21. aprila 2005. Društvo je takrat štelo okrog 70 članov, vodil pa ga je sedemčlanski odbor v naslednji sestavi: Nikolaj Pinterič, predsednik, Franc Svetelj, podpredsednik, Jože Arko, tajnik, Marjan Gladek, zakladnik, in člani Aleksander Sarnavsky, Slavica Navinšek in Anton Vidmar.

Na letni skupščini 12. aprila 2012 so člani izvolili nov devetčlanski upravni odbor v sestavi: Ivan Miroslav, predsednik, Helena Križnik, tajnica, Marjan Gladek, zakladnik, in člani Marjeta Humar, Milan Šuštar, Miha Babnik, dr. Tatjana Novak in Matevž Košir. V nadzornem odboru so bili Franc Svetelj, predsednik, in člana Niko Pinterič in Jože Arko.

Potrditev vodstva društva je bila na letni skupščini 17. marca 2016. V upravni odbor DGM Kamnik za mandat 2016–2020 so bili izvoljeni: Ivan Miroslav Sekavčnik, predsednik, Božo Pilej, podpredsednik, Inka Žvikart, tajnica, Jože Arko, zakladnik, in člani Marjeta Humar, Rudolf Pfajfar, Katja Tabernik in Filip Železnik. Nadzorni odbor je v sestavi: Matevž Košir, predsednik, in člana Franc Svetelj in Helena Križnik.

Na redni skupščini 14.3.2019 je prišlo na željo dosedanjega predsednika do zamenjave – vodenje društva je prevzel Jože Berlec. Na redni volilni skupščini 12.3.2020 so bili izvoljeni: Jože Berlec, predsednik, dr. Marjeta Humar, podpredsednica, Inka Žvikart, tajnica, Janez Repanšek, blagajnik in mag. Zora Torkar, Tabernik Katja, Železnik Filip, Božidar Pilej, Rudi  Pfajfar člani. V nadzorni odbor Jože Arko, predsednik, Helena Križnik in Košir Matevž člana. Dolgoletni predsednik Ivan Miroslav Sekavčnik je bil imenovan za častnega predsednika društva.

Delovanje društva

Častni član DGM Ljubljana in eden glavnih pobudnikov za ustanovitev podružnice dr. Niko Sadnikar je na ustanovnem občnem zboru orisal počastitve Maistrovega spomina v Kamniku: podelitev naziva častni meščan občine Kamnik leta 1924, postavitev spominske plošče na rojstni hiši leta 1938, postavitev spomenika leta 1970, poimenovanje ulice, gimnazije in mostu po generalu Maistru ter določitev občinskega praznika leta 1996 na dan rojstva generala. Pobudo za poimenovanje občinskega praznika po Rudolfu Maistru je dal prof. Milan Šuštar.

Društvo general Maister Kamnik je na slovesnosti ob dnevu Rudolfa Maistra 21. novembra 2011 v Domu kulture v Kamniku razvilo društveni prapor.

Na pobudo in zelo aktivno delo DGM Kamnik pri pripravah je Občina Kamnik dala v izdelavo obeležje Maistrovim borcem – na obeležju je 51 imen borcev, otvoritev pa je bila na Maistrov praznik dne 23.11.2019. Spomenik je tik ob spomeniku generala Rudolfa Maistra, za njegovo postavitev pa gre vsa zahvala županu Mateju Slaparju.

Leta 2008 je Društvo general Maister Kamnik s sodelovanjem občine pridobilo ustrezen prostor za svoje delo. Trenutno je v društvu 135 članov. O svojem delu društvo redno obvešča javnost na spletni strani občine Kamnik in Kamnik info, na spletni strani Zveze društev general Maister ter v glasilih Kamničan in Maistrov glas.

DGM Kamnik sodeluje z Zvezo združenj borcev za vrednote NOB Kamnik, z Območnim združenjem veteranov vojne za Slovenijo Kamnik, s Policijskim veteranskim društvom Sever- odbor Kamnik, in z Območnim združenjem slovenskih častnikov Kamnik. O sodelovanju je bil 24. junija 2004 podpisan sporazum. Sodelovanje se nanaša na ohranjanje spomina na uporništvo slovenskega naroda v vseh obdobjih, na domovinsko vzgojo in na druge naloge, ki so zapisane v omenjeni listini.

Društvo dobro sodeluje z občinsko upravo, z domoljubnimi društvi pri številnih spominskih proslavah v občini Kamnik in z Medobčinskim muzejem Kamnik, ki je upravitelj muzejske sobe Rudolfa Maistra.

Ureditev Maistrove spominske sobe

Društvo si je ves čas prizadevalo za prenovitev Maistrove rojstne hiše na Šutni. Občina Kamnik je s financiranjem omogočila delno prenovo hiše leta 2004. Tedaj so obnovili temelje, streho in fasado.

Župan Občine Kamnik Marjan Šarec je junija 2011 podpisal pogodbo oziroma sporazum z Župnijo Kamnik o solastniškem deležu na Maistrovi rojstni hiši, kar je omogočilo vlaganje javnih sredstev v ta objekt in s tem po večletnih prizadevanjih končno ureditev Maistrove hiše. Na tej podlagi je bila urejena prva polovica pritličja in izdelana spominska soba. Slovesno odprtje je bilo na državni praznik, dan Rudolfa Maistra, 22. 11. 2013.

Občina je odkupila in s financiranjem omogočila ureditev še preostale pritlične površine. Župan Marjan Šarec je na Šutni skupaj z direktorico Medobčinskega muzeja Kamnik mag. Zoro Torkar in Alenko Juvan, avtorico razstave »Oj, ta soldaški boben – Prva vojna iz zasebnih zbirk na Kamniškem«, odprl nove prostore. Prireditev je bila 28. marca 2018. Da je lahko občina Kamnik generalovo rojstno hišo s pomočjo Medobčinskega muzeja Kamnik uredila in spremenila v razstavni prostor, gre zahvala tudi Nadškofiji Ljubljana in Zavodu za varstvo kulturne dediščine Kranj.

Posebej je treba pohvaliti redne prireditve in predavanja v Maistrovi hiši -. Maistrovi večeri, ki jih skupaj organizirata Medobčinski muzej Kamnik in DGM Kamnik.

Domoljubje in mladi

Naše društvo aktivno sodeluje s Koordinacijo veteranskih in domoljubnih organizacij v Kamniku pri spodbujanju domoljubja mladih. Od leta 2012 dalje redno vsako leto razpišemo natečaj likovnih in literarnih del na tematiko domoljubja. Na natečaju sodelujejo učenci osnovnih šol v Kamniku in Komendi. Koordinacija veteranskih in domoljubnih organizacij najboljša dela razstavi v prostorih Občine Kamnik, posebna pozornost pa je namenjena odprtju. Udeleženci natečajev so nagrajeni z izbranimi knjižnimi nagradami in priznanji. Najboljši posamezniki prejmejo priznanja na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku. Izdelki se strokovno ocenjujejo. Za literarno področje opravita izbor dr. Marjeta Humar in prof. Ivanka Učakar, za likovno področje pa Dušan Sterle in Alojz Berlec, zadnja leta pa Marjan Novak in Robert Uranič.

Strokovne ekskurzije

Društvo od leta 2012 dalje organizira vsakoletno strokovno ekskurzijo v kraje ki so povezani z delom ali življenjem generala Maistra.

Maistrovi pohodi

Leta 2006 je društvo ob občinskem prazniku organiziralo prvi, zdaj že vsakoletni pohod na Veliko špico nad Kamnikom. Pohod sedaj organiziramo redno vsako leto in sicer od spomenika Rudolfa Maistra na Trgu talcev, čez Šutno, do Maistrove rojstne hiše, Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra na Veliko Špico in mimo Starega gradu nazaj v dolino. Pohod traja okoli dve uri in pol, redno se ga udeleži približno 50 do 100 pohodnikov.

Druge dejavnosti Društva general Maister Kamnik

 Člani Društva general Maister Kamnik vsako leto ob občinskem prazniku, posvečenemu Rudolfu Maistru, sodelujejo v programu občinskih proslav. Prisotni smo pri: polaganju spominskih vencev, podoknici pevskega zbora Solidarnost pri Maistrovi hiši, na predavanjih in kvizih o Maistru in drugih dejavnostih. Skupaj z ZDGM postavljamo razstave o Maistru po kamniških šolah in tako prenašamo informacije na mlade. Ob rojstnem dnevu in državnem prazniku generala Maistra skupaj z gimnazijo Rudolfa Maistra organiziramo krajšo slovesnost ob njegovem spomeniku na šoli.

Scroll to Top