DRUŠTVO GENERAL MAISTER LJUBLJANA

Zavezani poslanstvu pesnika in generala Rudolfa Maistra – Društvo general Maister Ljubljana

 Ponosni smo, da se je ideja o ustanovitvi našega društva porodila v Ljubljani in kasneje prerasla v zvezo, ki nosi častitljivo okroglo obletnico svojega uspešnega dela in obstoja. Desetletje sledi desetletju in vsako obdobje v naših raznolikih aktivnostih prinaša kaj novega, kar utrjuje naše osnovno poslanstvo pri utrjevanju in udejanjanju zgodovinske sporočilnosti velikih dejanj našega pesnika in generala Rudolfa Maistra.

Ne samo, da smo znatno povečali število članstva, k aktivnemu delu smo pritegnili tudi mladi rod, ki svojo pripadnost domovini izraža skozi različne oblike dela v šolskih in zunajšolskih dejavnostih in ima izostren posluh za aktualne razmere v družbi. Pri tem ne gre samo za naše skupno sodelovanje pri počastitvi spominskih dogodkov in obletnic našega vzornika Maistra pri spomeniku na Trgu OF, ampak tudi za načrtno izvajanje domovinske vzgoje, kot je to primer na Srednji administrativni in upravni šoli v Ljubljani, zahvaljujoč njegovemu prizadevnemu ravnatelju Dušanu Vodebu in profesorskemu kolektivu. Zato so zasluženo prejeli tudi najvišje Maistrovo priznanje, ki ga podeljujemo ob državnem prazniku dnevu generala Maistra. Pohvalimo se lahko, da smo v sodelovanju s slovensko vojsko, Mestno občino Ljubljana in vrsto ljubljanskih osnovnih šol lahko vselej izvedli zanimiv kulturni program in hkrati tudi proslavo, ki smo jo organizirali brez finančne podpore države.

Plod dobrega sodelovanja z Ministrstvom za obrambo in Mestno občino Ljubljana je bila tudi postavitev potujoče razstave o Maistrovih borcih in bojih za severno mejo, s katero smo v atriju Magistrata počastili Maistrov rojstni dan.

Posebno pozornost smo namenili tudi spoznavanju zgodovinskih in usodnih dejanj generala Maistra in njegovih borcev za severno mejo, ki so z vsemi naslednjimi rodovi v času prve, druge in osamosvojitvene vojne utirali pot ustvarjanju samostojne in suverene slovenske države. Na strokovnih ekskurzijah po različnih krajih in zgodovinskih obeležjih slovenske in avstrijske Koroške, Primorske, bojiščih soške fronte, Bele krajine, Štajerske, Pomurja, Bazovice, Kraške planote, Cera, vojaškega muzeja v Pivki smo čutili veliko hvaležnost za pogumna dejanja mladih slovenskih fantov, ki so svoja življenja darovali na oltar slovenske domovine. Zato visoko cenimo in spoštujemo generala Maistra, saj so, zahvaljujoč njemu, danes slovenski Maribor, Štajerska in Prekmurje ter del Koroške. Neenotnost takratne slovenske oblasti, ki se žal v zgodovini ponavlja - še zlasti dandanes, ko se namesto v prihodnost vračamo v preteklost in netimo razprtije - je opravila svoje.

Ali danes imamo karizmatično osebnost, ki bi nas povezovala, združevala in utrjevala pri poenotenju in doseganju zahtevnih razvojnih ciljev? Žal ne.

Dolga leta je bil Maister krivično pozabljen, prav tako njegovi borci za severno mejo. Tudi za današnji čas sta njegova vizija in poslanstvo še vedno aktualna in trajna zaveza, da spoštujemo in ljubimo našo lepo in v dolgi zgodovini z velikimi žrtvami priborjeno slovensko domovino, ki nam ni dana za večne čase, če zanjo kaj dobrega in vrednega ne storimo tudi sami.

O tem smo se lahko prepričali tudi na številnih vsebinsko raznolikih okroglih mizah, ki smo jih priredili v Rdeči dvorani ljubljanskega magistrata. Ob dobri udeležbi smo lahko prisluhnili vrsti uglednih gostov: dr. Francetu Bučarju, dr. Jožetu Mencingerju, dr. Rudiju Rizmanu, dr. Miru Cerarju, dr. Petru Novaku, Juriju Gustinčiču. Kritično so razkrili njihove poglede na današnji čas in razmere z vidika poslanstva, ki ga negujemo v naših vrstah. Zasebni interesi so žal prevladali nad širšimi družbenimi in brez jasne vizije in strategije bolj ali manj stopicamo na mestu in se vrtimo v krogu nerešenih in ponavljajočih se problemov. Odmikamo se od socialne države in bredemo v kalni vodi, ki mladim generacijam ne obeta perspektivne razvojne prihodnosti.

Veseli in ponosni smo, da v Zvezi in v našem ljubljanskem društvu general Maister, ki ga je po izteku dveh mandatov Aleksa Štakula, nasledil predsednik Dušan Vodeb, nadaljujemo z negovanjem njegove sporočilnosti in poslanstva, ki sta v razdeljeni Sloveniji izjemno pomembna za današnji čas in za zagotovitev bolj mirnega in lepšega življenja prihodnjih generacij. Imamo svoj lep jezik, svojo državno himno in vse, kar je nujno potrebno, da na podlagi demokratičnih odnosov ohranjamo državnost in lastno državo tudi za prihodnje rodove. Z vsem, kar smo dosegli, sicer ne moremo biti zadovoljni, marsikaj se je tudi izrodilo, česar si nismo želeli.

Zato je še toliko bolj pomembno, da smo pri našem delu aktivni in se odzivamo na aktualne izzive današnjega časa.

Scroll to Top