DRUŠTVO GENERAL RUDOLF MAISTER KRANJ

Delovanje in najpomembnejše naloge Društva general Rudolf Maister Kranj po ustanovitvi leta 2010

 Društvo GRM Kranj je edino tovrstno društvo na Gorenjskem, ki je registrirano 13 let po ustanovitvi prvega društva general Maister v Ljubljani. Društvo je ustanovljeno kot 18. po vrsti, danes pa v okviru Zveze društev GM deluje že 26 društev.

Za ustanovitev društva GRM v Kranju ima največ zaslug mag. Milan Lovrenčič s svojimi sodelavci iz vodstva Zveze DGM, ki je nagovoril skupino naprednih in domoljubno mislečih Kranjčanov, da so registrirali društvo. To naj bi tudi na širšem območju Kranja organizirano promoviralo aktivno poslanstvo domoljub- no usmerjenega Slovenca, generala Maistra, ki je v svojem času cilje domovine odločno postavil pred osebne cilje in koristi.

V Kranju smo ponosni in nam je v čast, da smo člani velike slovenske družine, ki ohranja in razširja sporočilnost generala Maistra v samostojni in svobodni državi, za katero se je kot vojak, politik in kulturnik boril in prizadeval večji del svojega življenja.

V Kranju smo do svobodomiselnih aktivnosti generala Maistra lahko še posebno pozorni, saj je v svojih mladostnih letih preživel 4 leta šolanja na sedanji Gimnaziji Kranj, do odhoda na dunajsko vojaško izobraževanje. Kranj se je kasneje generala Maistra za zasluge borca za severno mejo po prvi svetovni vojni spomnil tako, da je po njem poimenoval glavni mestni trg v starem delu mesta in kasneje na tem – Maistrovem trgu - postavil tudi njegov doprsni kip. Zadnje desetletje prejšnje države in prvo desetletje samostojne Slovenije je bilo zaznamovano z nekakšno izgubo zgodovinskega spomina na pretekle ključne dogodke in zaslužne posameznike, ki so veliko pripomogli k temu, da danes živimo v svoji državi. Pomanjkanje domoljubja in prave državljanske zavesti je postala velika slabost Slovencev in Slovenk.

Društvo GRM Kranj je že na ustanovni skupščini postavilo program aktivnosti v svojem okolju, ki ga skladno s potrebami in možnostmi dopolnjuje z letnimi načrti dela.

Temeljne programske usmeritve vsakoletnega delovanja društva so vsebovane v naslednjem:

  • promocija poslanstva društva GRM po vzoru vsebine domoljubja in narodne zavesti generala Rudolfa Maistra v širšem okolju MO Kranj. Konkretna izvedba promocije so dve javni predavanji in okrogli mizi na tematiko domoljubje, povezano z aktualno politično in gospodarsko problematiko v državi;
  • organizacija in izvedba slavnostnih obeležij ( proslava s kulturnim programom in polaganjem venca) za 23.november in 29.marec, pri spomeniku na Maistrovem trgu v Kranju;
  • sodelovanje z vodstvi osnovnih in srednjih šol v MO Kranj o vzgoji aktivnega državljana in domoljuba. Predvsem dijaki in profesorji Gimnazije Kranj zelo uspešno sodelujejo pri izvedbi proslav na slavnostnih jubilejih;
  • sodelovanje s sorodnimi veteranskimi organizacijami iz obdobja NOV in zadnje vojne za Slovenijo, v okviru MO Kranj in gorenjske pokrajine;
  • izdelava in dopolnjevanje seznama borcev za severno mejo Gorenjske;
  • včlanjevanje novih članov in simpatizerjev društva s poudarkom na kakovosti in ugledu članstva.

Vse temeljne programske usmeritve društva so bile v posameznih letih v celoti realizirane. Poleg načrtovanih nalog smo v društvu izvedli še nekatere druge pomembne naloge. Tako smo v letu 2016 organizirali 10. jubilejno skupščino ZDGM, skupaj s Zvezo društev in Občino Bled smo sodelovali pri umestitvi in postavitvi spomenika Mihajlu Pupinu v Zaki na Bledu, pri čemer ima za postavitev spomenika največ zaslug prav naš član mag. Franci Ekar. Kar dvakrat pa smo bili skupaj z občino Kranj in Gorenjskim muzejem neuspešni pri predlogu za podelitev Prešernove nagrade sedaj že pokojnemu Slavku Avseniku, ki je s svojo glasbo veliko prispeval k promociji Slovenije v svetu.

V društvu GRM Kranj smo še posebno ponosni na dodano programsko aktivnost leta 2018 ob stoti obletnici  vojaške akcije generala Maistra v Mariboru in začetku bojev za severno mejo, ki smo jo počastili z izdajo Zbornika-knjige z naslovom: STRAŽARJI KARAVANK  Lojze Ude in boji za severno mejo. Knjigo smo izdali v nakladi 1000 izvodov, s katero smo v društvu želeli opozoriti na aktivno vlogo gorenjskih prostovoljcev- borcev za severno mejo.

Ob pregledu programskih nalog in njihovi izvedbi je treba omeniti, da temeljijo izključno na prostovoljnem delu članstva in nekaterih zunanjih sodelavcih. Tudi finančni del programskega načrta društva je do leta 2020 temeljil na lastnih sredstvih, zadnje dve leti pa del stroškov pokriva ZDGM, skladno s sprejetim pravilnikom.

Scroll to Top