DRUŠTVO GENERALA MAISTRA ZA ZASAVJE

Društvo je bilo ustanovljeno v letu 2007. Temeljna vsebinska usmeritev društva od ustanovitve naprej je razvijati in krepiti domoljubno zavest, predvsem med mlado generacijo v osnovnih in srednjih šolah Zasavja in to povezati z negovanjem spomina na generala Maistra in borce za severno mejo. To je v ospredju aktivnosti članov društva že vsa leta. Ker pa nas v skupne programske usmeritve in akcije z drugimi veteranskimi in domoljubnimi organizacijami in društvi povezuje tudi ohranjanje spomina na uporništvo slovenskega naroda v njegovi celotni zgodovini, se posvečamo tudi drugima dvema obdobjema naše zgodovine, drugi svetovni vojni in osamosvojitveni vojni Slovenije.

General Rudolf Maister, velik domoljub, s pesniškim imenom Vojanov, sodi med najopaznejše slovenske osebnosti 20. stoletja. Slovenski domoljubi, tudi v Društvu generala Maistra za Zasavje, cenimo Maistra kot odličnega generala, ki svoje borce ni polariziral, ampak podpiral neustrašnost, pogum in pripadnost narodu. Zato je cenjen tudi v širši slovenski javnosti.

Društvo generala Maistra za Zasavje je 23.junija 2021 na svečanem dogodku počastilo pomemben zgodovinski spomin in odkrilo spominsko ploščo Maistrovim borcem iz Zasavja. To spominsko ploščo je društvo posvetilo  nepozabnemu spominu na vse zasavske mladeniče in može z območja Zagorja, Trbovelj in Hrastnika, ki so se v ljubezni do svoje domovine pridružili vojski generala Maistra in aktivno sodelovali v osvoboditvi severnih krajev naše domovine v letih 1918 in 1919.

Pomemben del vzgajanja mladih v duhu domoljubja poteka v šoli, zato so se naše aktivnosti takoj na začetku delovanja društva začele pri vlogi šole in učiteljev. Ti imajo pomembno vlogo pri vzgoji domoljubja. Iz naših izkušenj lahko povzamemo, da je v zasavskih šolah veliko takih učiteljev, ki s srčnostjo predajajo drugim svojo ljubezen do domovine in učencem in dijakom privzgajajo spoštovanje do domovine. Pred devetimi leti smo v društvu izdelali načrt uvajanja domoljubne vzgoje za zasavske OŠ, ki daje poseben poudarek delu z mladimi od 4. do 9. razreda, ko ti šele oblikujejo svoj lastni vrednostni sistem. Projekt, ki smo ga posredovali vsem OŠ, vsebuje različne oblike neposrednega dela učiteljev z učenci, predavanja za učitelje in mentorje in konkretizira obveznosti društva. Projekt je naletel na plodna tla v skoraj vseh zasavskih osnovnih šolah.

Kot velik domoljub je general Maister premalo znan med mladimi, zato si Društvo generala Maistra za Zasavje prizadeva, da se njegovo ime, zgodovinska vloga in pomen prenesejo na mlade generacije. Želimo, da mladi razmišljajo o vrednotah, tradiciji in kulturi lastnega naroda. Zato poseben poudarek namenjamo vsakoletnim nagradnim natečajem z domoljubno vsebino za osnovne šole v vseh treh zasavskih občinah: Zagorju ob Savi, Hrastniku in Trbovljah. Doslej je bilo izvedenih že deset natečajev. V njih učenci razvijajo vrednote, povezane z odnosom do domovine, kulture, do svojega kraja in jezika, do naših pisateljev in pesnikov ter njihovih domoljubnih dejanj in razmišljajo o zgodovinski vlogi generala Maistra. Odziv na razpisane natečaje je iz leta v leto po številčnosti in kvalitetni vsebini  boljši, tako pri učencih kot tudi pri njihovih mentoricah in ravnateljicah. Motivacijo za to imajo tudi v društvu; učence, njihovih izbranih likovnih in literarnih del , na osnovi razpisanega natečaja, društvo nagradi in jim podeli  pismeno priznanje, nagrajene pa so tudi njihove mentorice; rezultati natečaja in njihovi aktivni udeleženci so predstavljeni ožji in širši javnosti, tudi preko spletne strani društva, kjer redno objavljamo pomembne dogodke iz dejavnosti društva: za šole pa vsako leto organiziramo oglede rojstne hiše Rudolfa Maistra v Kamniku, doslej za več kot dvesto petdeset učencev OŠ in 45 dijakov srednjih šol.

Tudi v vseh srednjih zasavskih šolah so izkazali pripravljenost za uvajanje nekajurnega modula z naslovom Domovinska vzgoja. Cilj tega je omogočiti dijakom razumevanje sveta, krepiti državljansko zavest, razvijati kritično mišljenje in zna-ti ceniti pomen svobode, kajti zgodovinski spomin na pretekla obdobja s časovno distanco bledi. Rezultat našega prizadevanja je, da se je število ur prostega kurikula povečalo.

Med člani društva se iz leta v leto veča zanimanje za ogled krajev, povezanih z našo zgodovino in generalom Maistrom. Deloma sami, deloma s pomočjo ZDGM in sredstvi društva smo doslej obiskali 16 krajev, v katerih so se Maistrovi in Malgajevi borci borili za Koroško. Obiskali smo Cerknico in Unec, kjer je Maister živel do svoje smrti, obiskali Zavrh v Slovenskih goricah, kjer je poleg 17 metrov visokega Maistrovega stolpa tudi spominska plošča generala Maistra in spominska soba, v Muzeju slovenske vojske v Mariboru pa smo si ogledali razstavo o osamosvojitveni vojni. Obiskali smo tudi kraje bitk za severno mejo.

Uspešno organiziramo tudi društvene dneve oz. večere, namenjene prelomnim zgodovinskim dogodkom in obdobjem ter njih sporočilnosti za današnji čas. Odlično so bila sprejeta tudi vsa dosedanja predavanja prof. dr. Janka Prunka: leta 2012 o prelomnih zgodovinskih dogodkih in obdobjih, leta 2015 o slovenski narodni zavesti, patriotizmu in mladi generaciji, leta 2017 o pomenu Majniške deklaracije ob njeni 100. obletnici, v letu 2018 o pomenu 100. obletnice Maistrovih borcev za današnji čas in v letu 2019 o Slovencih v treh državah 20.stoletja. Žal v letu 2020 in 2021 ta zanimiva predavanja prof. dr. Janka Prunka niso bila izvedljiva zaradi epidemioloških razmer povezanih z novim koronavirusom.

Za obeleženje 10.letnice delovanja Društva generala Maistra za Zasavje, smo na prehodu leta 2019/2020 izdali fotoknjigo z naslovom »Spomini». V fotoknjigi so zbrane fotografije, ki so nastale ob različnih priložnostih. Na letnih Zborih društva, na praznovanjih in podelitvah priznanj po končanih likovnih in literarnih nagradnih natečajih za učence osnovnih šol v Zasavju, na počastitvah državnega praznika ob dnevu Rudolfa Maistra in drugo…Dokumentirana so tudi druženja članov društva, ki so bila organizirana ob različnih dogodkih.  Fotoknjiga je osebni pogled na delo društva, oblikovan z željo, da ohranimo spomin na delovanje in na naša prijetna druženje.

Velik del naših aktivnosti poteka v tesni in dobri povezavi z ZDGM. S tem sodelovanjem smo zadovoljni, tako naj tudi ostane. Člani društva smo prek glasila Maistrov glas, ki mu tudi mi pošiljamo prispevke, seznanjeni tudi z delom organov ZDGM in z delom drugih društev GM v Sloveniji. Veseli nas, da se je bistveno izboljšal odnos državnih organov do financiranja dejavnosti Zveze. V društvu cenimo tudi vsakoletno finančno pomoč zagorske in hrastniške občine. Članarina članov društva bi namreč zadostovala le za  slabo četrtino stroškov.

V društvu redno sodelujemo z drugimi zasavskimi veteranskimi in domoljubnimi društvi. V skupne akcije nas povezuje udeležba na spominskih praznovanjih ter v raznih oblikah domoljubja. Pri tem je dobrodošla povezovalna vloga Koordinacijskega odbora veteranskih in domoljubnih organizacij in društev Zasavja, katerega polnopravni član smo od leta 2014.

Scroll to Top