KOROŠKO DOMOLJUBNO DRUŠTVO FRANJO MALGAJ RAVNE NA KOROŠKEM

Boji za severno mejo so močno zaznamovali tudi slovenski del Koroške. Številni mladi fantje so se odzvali klicu Maistra in se priključili Franju Malgaju, ki je prišel na Koroško s svojimi prostovoljci, da ta konec slovenske zemlje ostane v mejah Slovenije in novonastale države SHS. To jim v celoti ni uspelo - deloma je bila kriva politika slovenske vlade v Ljubljani in predvsem vlade SHS, še bolj pa politika vele- sil, ki je v Versaillesu odločila drugače, kot so bile narodnostne meje in volja ljudi. Borci za severno mejo so imeli v Mežiški dolini svoje združenje, ki pa je s smrtjo zadnjih borcev za severno mejo, prenehalo delovati. Podobno je bilo tudi drugje. Pred dvajsetimi leti je prišlo na pobudo Mag. Milana Lovrenčiča do ustanovitve Zveze društev general Maister, , ki se je odločila, da bo ohranjala spomin na borce za severno mejo, njihove vrednote, še zlasti pa spodbujala domoljubje. Zveza je začela ustanavljati društva general Maister po različnih koncih Slovenije in tako je prišlo do ustanovitve društva tudi na Ravnah na Koroškem. Pobudnik za ustanovitev društva je bil Đuro Haramija, ki ga je za to pridobil mag. Milan Lovrenčič. Ustanovni odbor, ki se je formiral leta 2005, so poleg g. Haramije predstavljali predvsem sinovi borcev za severno mejo. Že na enem prvih sestankov smo se dogovorili, da bo naše društvo nosilo ime Franja Malgaja, junaka, ki je dal svoje življenje v bojih za severno mejo. Poseben poudarek pri svojem delovanju bo društvo namenjalo obujanju in negovanju spominov na dogodke, datume, obeležja in kraje, povezane z likom in delom poročnika Franja Malgaja in njegovih borcev za severno mejo in prenašanjem le tega na mlade rodove. Društvo deluje na celotnem območju slovenske Koroške. Ustanovni zbor članov Koroškega domoljubnega društva Franjo Malgaj je bil 31. 3 2006 v prostorih občine Ravne. Na zboru smo tudi potrdili vstop v Zvezo društev general Maister.

Društvo se je naglo širilo in šteje več kot 160 članov. V vseh letih delovanja si je prizadevalo, da bi čim bolje izpolnilo s pravili društva opredeljeno delovanje.

Društvo vsako leto prireja spominsko slovesnost ob Malgajevem spomeniku na Dobrijah, in sicer ob obletnici Malgajeve smrti. Spomenik je bil po prizadevanjih društva in ob razumevanju občine Ravne postavljen na to lokacijo leta 2010, saj je bila prejšnja neustrezna. Občina Ravne je odkupila zemljišče, številni sponzorji pa so to prestavitev omogočili. Petega maja 2012 smo na spominski slovesnosti razvili tudi svoj prapor. Sredstva smo zagotovili pri sponzorjih in članih društva. Poleg spomenika na Dobrijah, društvo skrbi tudi za druga obeležja iz prve svetovne vojne in bojev za severno mejo. Tako smo obnovili napis na spominskem obeležju na Uršlji gori, letos pa bomo obnovili spominsko obeležje borcev za severno mejo na pokopališču v Črni.

Spomladi leta 2015 smo sodelovali tudi pri proslavi 120- letnice rojstva koroškega šolnika in kulturnika ter prostovoljca bojev za severno mejo, Janka Gačnika. Na stavbi občine Ravne na Koroškem so pritrdili njegovo spominsko ploščo, izšel pa je tudi njegov foto album, za izdajo katerega ima vse zasluge naš član dr. Franci Verovnik.

Ob 90–letnici smrti Franja Malgaja je izšla Knjiga Vojni spomini, ki jo je uredil general major v pokoju Marijan F. Kranjec. Osrednji del knjige predstavlja dnevnik, ki ga je pisal Malgaj na fronti. Knjigo smo predstavili v Osrednji koroški knjižnici dr. Franca Sušnika 6. maja 2009. Ob tej priložnosti je bila odprta tudi posebna filatelistično zgodovinska razstava Koroška 1918-1919.

V sodelovanju z Zvezo in avtorjem dr. Igorjem Grdino smo izdali Knjigo o Malgaju in poskrbeli za njeno predstavitev v Koroški osrednji knjižnici. »Knjiga je rezultat neizprosne zavzetosti za to, da se zapomnjena preteklost kar najbolj približa minuli dejanskosti. Slednja nikogar več ne more nagovoriti sama: da postane razumljiva, potrebuje nepolaščevalno besedo sedanjosti«, je zapisal v predgovoru avtor.

Leta 2006 smo po pobočjih nad Ravnami, kjer se je aprila 1919 boril Malgaj s svojimi soborci, uredili tudi Malgajevo pot. Društvo vsako leto organizira tri pohode, je pa hoja po njej omogočena tudi vsakemu posamezniku, saj je dobro markirana. Lani pa smo izdali tudi zgibanko o Malgajevi poti, ki poleg zemljevida opisuje tudi glavne znamenitosti ob poti.

Že nekaj let v sodelovanju z občino Ravne v Kulturnem centru Ravne pripravljamo tudi proslavo ob Maistrovem dnevu, ki je zelo dobro obiskana.

Vsako leto tradicionalno organiziramo tudi strokovno ekskurzijo za člane društva. Z ekskurzijami v različne kraje Slovenije, pogosto v kraje kjer delujejo društva general Maister, širimo vedenje o naši domovini in ljudeh. Prav tako smo z ekskurzijami posegli v naše zamejstvo in se seznanili s tamkaj živečimi Slovenci, njihovim življenjem in problemi, ki jih tarejo kot manjšino.

Posebno skrb društvo namenja mladim. Vzorno sodelujemo z gimnazijo Ravne, v kateri vsako leto pri urah zgodovine predstavljamo lik Malgaja, Maistra in njegovih borcev in pomen njihovega boja. Te dijake septembra odpeljemo tudi po Malgajevi poti. Letos smo na gimnaziji Ravne postavili razstavo o Malgaju, ki jo je pripravila ga. Tatjana Oset iz knjižnice Šentjur. Nekaj let smo razpisovali tudi literarni in likovni natečaj v koroških OŠ na temo moja domovina. Literarne in likovne natečaje nameravamo obuditi. Podpiramo tudi raziskovalno dejavnost mladih na gimnaziji. Tako je nastala dobra raziskovalna naloga o Franju Malgaju in borcih za severno mejo. Ena pomembnejših nalog pa je tudi privabiti več mladih v naše društvo, saj bomo le tako zagotovili, da se bo poslanstvo prenašalo tudi v prihodnje. Poleg vsega naštetega se društvo aktivno sodeluje tudi z drugimi veteranskimi društvi, s kateri- mi sooblikujemo podobo krajine, krepimo odnos in ljubezen do soljudi in domovine.

Scroll to Top