NOTRANJSKO DOMOLJUBNO DRUŠTVO GENERAL MAISTER UNEC

O nas in našem delu

 Leta 1998 je bilo ustanovljeno Društvo general Maister v Ljubljani. Že leta 1999 se je pojavila pobuda za ustanovitev podružnice DGM za Notranjsko, s sedežem na Uncu. Oblikovan je bil iniciativni odbor v sestavi Tone Strle, Antonija Zalar, Jože Tišler, Karmen Petrič in Majda Palčič Marc. Vodil ga je Jože Tišler. Podružnica je začela delovati leta 2000 s ciljem, da obudi spomin na zgodovinska dela in dejanja generala Maistra in njegove soborce. Iz našega dela Notranjske jih je bilo več kot štirideset. Ustvarili smo pogoje za oblikovanje društva oziroma ustanovitev in izpeljavo postopka za registracijo Notranjskega domoljubnega društva general Maister Unec.

Leta 2007 je podružnica prerasla v samostojno društvo, ki je član Zveze društev general Maister Slovenije.

Naše delovanje vseskozi temelji na ohranjanju spomina na Rudolfa Maistra v kraju, kjer je general sklenil svojo življenjsko pot. Spomin nanj je že pred ustanovitvijo društva skrbno negovalo Prostovoljno gasilsko društvo Unec in že leta 1995 postavilo pred gasilnim domom doprsni kip generala Rudolfa Maistra.  Prav tako je podružnična osnovna šola na Uncu pod vodstvom dolgoletnega učitelja Romana Gorjana negovala spomin na generala, njegovo delo pa sta nadaljevali učiteljici Majda Palčič Marc in Karmen Petrič. Prav zato se je v društvu oblikovala pobuda za imenovanje podružnične šole po Rudolfu Maistru, kar se je uresničilo novembra 2001. Društvo je s pridobivanjem sponzorjev pomagalo tudi pri začetkih obnove šolske stavbe. V kasnejših letih je obnovo prevzela ustanoviteljica, Občina Cerknica. Sodelovanje s šolami je tudi ena od pomembnih nalog našega društva na več področjih. Začeli smo z organizacijo literarnih in likovnih natečajev za osnovnošolce, ki so bili zelo dobro sprejeti. Učenci so ustvarjali na temo ljubezni do domovine, portrete Rudolfa Maistra in drugo. Vsako leto so bila likovna inliterarna dela razstavljena v Maistrovi dvorani (ki se nahaja v gasilnem domu) in predstavljena na prireditvi Vojanov in naš čas. Tudi ta prireditev je ena od temeljnih nalog delovanja društva.Proslava je novembra, ko proslavimo državni praznik, dan Rudolfa Maistra. K sodelovanju povabimo šole ter domače ustvarjalce. Prireditev je vsako leto lepo obiskana.

V začetku, kot soorganizatorji skupaj s PGD Unec, že več kot desetletje pa samostojni organizatorji, smo uspešni pri prirejanju Maistrovih večerov, na katere povabimo goste s političnega, kulturnega ali katerega drugega področja in med pogovorom predstavimo njihovo življenjsko pot ter odnos do domoljubja. Večeri so bili sprva v Maistrovi dvorani na Uncu, zadnja leta pa vsaj en večer na leto priredimo v kulturnem domu v Cerknici. Gostili smo veliko eminentnih gostov. Med njimi naj omenim le nekatere: dr. Danilo Türk, mag. Milan Lovrenčič, Jože Simšič – Jelen, Aleks Štakul, Dušica Kunaver, Vanda Šega, dr. Matjaž Kmecl, dr. Igor Šoltes in drugi. V letu 2016 pa smo prvič organizirali Maistrov večer za dobitnike zlatih bralnih značk osnovnih šol iz Rakeka in Cerknice. Takrat smo gostili Toneta Partljiča, leta 2017 Deso Muck, leta 2018 pa Roka Terkaja. Tudi ta oblika sodelovanja z mladimi je bila zelo lepo sprejeta. Seveda pa brez spretnih retoričnih in organizacijskih sposobnosti našega Bogdana Urbarja teh večerov gotovo ne bi bilo. Bogdanu, ki nas je žal  prekmalu zapustil, smo hvaležni ker je, s svojim znanjem in držo domoljuba, veliko prispeval k delu društva. Trudili se bomo, da njegove zamisli nadaljujemo.

Gostje večine naših prireditev so tudi pevski zbor Dragonarji generala Maistra, ki scensko in glasbeno popestri dogajanje.

Med nalogami našega društva zavzema pomembno mesto tudi polaganje cvetja k spomeniku Rudolfa Maistra, ki stoji pred gasilskim domom na Uncu,  Že več let si prizadevamo, da bi k spomeniku postavili tudi plošče z imeni borcev iz upravnih enot Cerknica, Postojna in Logatec. Podali smo tudi vlogo za zaščito groba Maistrove matere na unškem pokopališču.

Ves čas delovanja tudi redno sodelujemo z Zvezo DGM pri vseh njenih aktivnostih. Skrbimo tudi, da se o našem delovanju občasno bere v glasilih Maistrov glas, Slivniški pogledi in drugih.

Od leta 2005 smo tudi soorganizator s PGD Unec vsakoletnega Maistrovega pohoda v začetku aprila, nekaj let pa tudi Maistrovega teka, ki je štel za Notranjski tekaški pokal.

Poleg Maistrovega pohoda pa velja omeniti tudi tekmovanje v gasilsko – športnih veščinah »Maistrov memorial«, ki ga je od leta 2002 organiziralo PGD Unec pod takratnim vodstvom Bogdana Urbarja. Na njem vsako prvo soboto v juniju nastopi več kot 250 mladih v različnih gasilskih veščinah, naše društvo pa sodeluje že od prvega tekmovanja.

V Maistrovi dvorani, ki se nahaja v gasilnem domu, imamo od leta 2008 stalno razstavo o življenju in delu Rudolfa Maistra, ki jo ob vseh priložnostih z veseljem pokažemo zainteresiranim pohodnikom. Razstava je ena od nalog, kako v prihodnje razviti turizem v našem kraju. Temu področju bomo v prihodnosti posvetili več časa. Nekaj korakov je sicer že bilo narejenih, saj z veseljem gostimo člane drugih sorodnih društev in jim pokažemo znamenitosti naše okolice.

NDDGM Unec ima trenutno nekaj več kot 50 članov. V odboru se trudimo, da poskrbimo tudi za družabna srečanja. Ta so po navadi ob letnih skupščinah, spominskih dnevih, člane pa odpeljemo tudi na strokovne ekskurzije po naši domovini. Bili smo že na Štajerskem, Koroškem, po poteh Soške fronte, v Brkinih, nazadnje pa smo si ogledali lepote Bele krajine.

Seveda pa se radi oziramo naprej in snujemo načrte za nadaljnje delo. Temeljna naloga v prihodnje bo boljše sodelovanje z mladimi. Radi bi pridobili srednješolce ali študente za obdelavo teme General Maister in Notranjska. Hkrati ustanavljamo domoznansko skupino, ki se bo ukvarjala s to temo. Prizadevali si bomo, da nekoliko obogatimo in razširimo že uveljavljene oblike domoljubnega delovanja v kulturi, športu in okrepimo sodelovanje z drugimi domoljubnimi in veteranskimi organizacijami. Prvenstveno pa bomo skrbeli, da bodo naši sokrajani poznali pomen, življenje in delo generala in pesnika.

Rudolf Maister na Uncu ni bil nikoli zamolčan in trudili se bomo, da tako tudi ostane.

Scroll to Top