POHORSKO DRUŠTVO GENERAL MAISTER ZGORNJA LOŽNICA

POHORSKO DRUŠTVO GENERAL MAISTER smo ustanovili 7. 3. 2008 na Tinjski gori 90, kjer je še danes sedež društva. Zbralo se je 18 zavednih Slovencev, ki nas druži čut pripadnosti in navezanosti na bližnje, na rod, jezik, dom in domovino. Na čutu pripadnosti gradimo domoljubje in ljubezen do domovine.

General Rudolf Maister je opravil zgodovinsko delo za današnjo Slovenijo. Zbral je moči, upal si je in videl je v prihodnost, v kateri bi lahko Slovenija nekoč postala samostojna in neodvisna država. Kasneje se je to delno uresničilo v času narodno osvobodilne vojne in končno z osamosvojitvijo. Sedaj imamo državo, vendar večina Slovencev ne ve zanjo, zagotovo pa tega ne vedo politiki. Od 1991 leta do danes niso bili sposobni zaščiti slovenske zemlje pred ropanjem z uvoženimi kmetijskimi praksami. S ponujanjem zemlje tujim gospodarjem za industrijo - od katere v Sloveniji ostane samo degradirano območje - pod pretvezo delovnih mest za tuje lastnike. Niso zaščitili vode, prodali so tujcem izvire in sedaj nam tujci prodajajo našo dobrino. Niso zaščitili zraka, zakonodajo bi že zdavnaj morali spremeniti in določiti mejne vrednosti za človeka vredno življenje. Sodobne tehnologije omogočajo monitoringe za zemljo, vodo in zrak, le uresničiti jih je treba. Za to ni treba vsako leto sprejemati na desetine zakonov, ki služijo za ribarjenje v kalnem. Zadostuje en člen, zapisan v ustavo. Vsem bi moral biti za zgled Rudolf Maister.

Za prepoznavnost društva smo leta 2010 izdelali društveni prapor in ga slavnostno predali v uporabo na skupščini ZDGM v Oplotnici. Takrat smo podpisali Dogovor o sodelovanju s 670. poveljniško logističnim bataljonom SV in poveljniku Petru slavnostno predali v hrambo društveni prapor.

Za ohranjanje spomina na generala Rudolfa Maistra nam je leta 2011 kiparka Irena Brunec Tebi izdelala doprsni kip generala Maistra. Kip smo slavnostno odkrili 29.3.2011 v spominski sobi v vojašnici v Slovenski Bistrici, s katero imamo podpisan dogovor o njegovi hrambi. Vsako leto ob obletnici rojstva generala Rudolfa Maistra položimo ob kip šopek rož. Zberemo se člani društva, častniki SV in lokalna skupnost z županom. Prav tako ob dnevu Rudolfa Maistra 23. novembra položimo venček in proslavimo dogodke izpred 100 let.

Člani društva vsako leto ob obletnici smrti generala Rudolfa Maistra prižgemo svečko na njegovem grobu na pokopališču v Mariboru.

Društvo vsako leto organizira strokovno ekskurzijo po naši lepi Sloveniji, ki se je člani zelo radi udeležijo.

Predsednik PDGM
Božidar Zorjan

Scroll to Top