PREKMURSKO DRUŠTVO GENERAL MAISTER MURSKA SOBOTA

Prekmursko društvo general Maister Murska Sobota je razmeroma mlado društvo, ustanovljeno je bilo spomladi leta 2016. Trenutno v njem deluje 52 članov, vendar število v sorazmerju s prepoznavnostjo društva v lokalnem okolju postopoma narašča. Kot domoljubno društvo deluje na širšem območju Prekmurja in je eno od šestindvajsetih društev v Republiki Sloveniji, povezanih v Zvezo društev general Maister. Delovanje društva je usmerjeno v izobraževalne, kulturne, znanstvene in družabne aktivnosti, s ciljem razvijanja in utrjevanja domoljubja in pozitivnega zgodovinskega spomina na Maistra, njegove borce, med katerimi je bilo tudi nekaj vidnih Prekmurcev, pa tudi na druge domoljube iz ožjega prekmurskega prostora. Osrednja točka programskih usmeritev in smisel delovanja društva je iskanje načinov in poti, kako ohraniti zgodovinski spomin na Maistra in na njegove sopotnike, ga aktualizirati in prenesti v sodobnost, predvsem pa krepitev državljanske zavesti, odzivnosti in kritičnega uma v smislu spodbujanja aktivnega državljanstva. Društvo želi prispevati k razvoju civilne družbe, h kakovosti javnega dialoga v prekmurskem prostoru, težišče svojega poslanstva vidi v ozaveščanju in informiranju javnosti, zlasti mladine. Prav tako želi skupaj z drugimi sorodnimi organizacijami in društvi, v odgovoru na splošno usihanje državljanske zavesti pomembno prispevati k dvigu splošne ozaveščenosti kar najširšega kroga državljank in državljanov. Le s sodelovanjem vseh, z mobilizacijo vseh naših potencialov, predvsem preko aktivne participacije v političnem in družbenem življenju, bo mogoče preseči vseprisotno apatijo in postopno doseči premike na bolje. Ker je osrednja točka delovanja društva domoljubje, mora le-to zopet postati spoštovanja vredna vrlina vsakega posameznika, oz. vsakega državljana.

Takoj po ustanovitvi smo podali tri odmevne pobude, in sicer pobudo za postavitev spomenika dvakratnemu rektorju ljubljanske univerze in pogajalcu na pariški mirovni konferenci, našemu prleškemu rojaku dr. Matiji Slaviču. Postavitev naj bi bila ob praznovanju stote obletnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v letu 2019. Pobudo smo naslovili na Mestno občino Murska Sobota in njen Mestni svet. Na Občino Puconci smo naslovili pobudo za preimenovanje domačije prekmurskega protestantskega pisca Štefana Kuzmiča v Strukovcih v Dom prekmurske besede, prav tako pa smo podali pobudo o vpeljavi izbirnega obveznega predmeta Prekmurski jezik in kultura v kurikulum osnovnih šol. Pobude so bile odmevne in so naletele na ugoden odziv javnosti, na njihovi podlagi pa je bila sprožena vrsta drugih aktivnosti, ki še potekajo.

V preteklih dveh letih smo pozornost namenili zlasti povezovanju s sorodnimi organizacijami in društvi v regiji, s Slovensko vojsko in policijo, ter zagotavljanju prepoznavnosti društva v lokalnem okolju. V svojih prizadevanjih smo uspeli, saj nam je poleg vseh zadanih nalog v lastnem društvu uspela tudi iniciativa za ustanovitev Maistrovega društva v Veržeju, plod naših prizadevanj pa skorajšnja ustanovitev društva v Gornji Radgoni. S tesnejšim sodelovanjem in povezovanjem smo pomagali pri oživitvi dejavnosti že obstoječih društev v Ljutomeru in Črenšovcih.

Veliko pozornosti smo namenili sodelovanju v javnem življenju, tako na lokalni kot tudi regionalni ravni, in sicer z organizacijo predavanj z zgodovinsko tematiko, okroglimi mizami in spominskimi srečanji ter z udeležbo na proslavah in slovesnostih. Pri izvedbi nalog tesno sodelujemo s Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota, Ustanovo dr. Šiftarjeva fundacija, Pokrajinskim muzejem Murska Sobota, lokalnimi oblastmi pomurskih občin, ter drugimi domoljubnimi in veteranskimi organizacijami in društvi. Da bi dvignili ozaveščenost mladih o pomembnosti domoljubja, pomenu zgodovine 1. svetovne vojne, vloge Maistra in njegovih borcev ter domačih zgodovinskih osebnosti, sodelujemo tudi z osnovnimi in srednjimi šolami v regiji. Ob pomoči Zavoda za šolstvo, Območne enote Murska Sobota, smo v letih 2016 in 2017 uspešno izvedli strokovni posvet na temo Slovenska osamosvojitev in domoljubje - pristopi k pouku, in strokovni posvet na temo Prelomni dogodki v dvajsetih letih XX. stoletja - pristopi k poučevanju. Na podlagi pozitivnih odzivov in ocen načrtujemo izvedbo podobnih posvetov tudi v prihodnje.

Društvo tvorno prispeva k delovanju Zveze društev general Maister. Naše članice in člani so bili zelo angažirani pri realizaciji slovesne obleke ZDGM. Projekt je bil izpeljan uspešno, saj so praporščaki in predsedniki posameznih društev z novimi uniformami v javnosti na proslavah in slovesnostih v javnosti vzbudili veliko pozornosti, kar je nedvomno pripomoglo k prepoznavnosti pripadnikov Maistrovih društev širom po Sloveniji.

Posebno pozornost smo namenili povezovanju s porabskimi Slovenci. Jeseni 2017 smo obiskali zamejske Slovence v Porabju. Ker tamkajšnja slovenska manjšina za svoj obstoj nedvomno potrebuje tesnejše in trajnejše stike z organizacijami in društvi, predvsem iz geografsko bližjih obmejnih slovenskih območij, bomo stike v prihodnje še poglobili.

Scroll to Top