PREKMURSKO DRUŠTVO GENERALA MAISTRA ČRENŠOVCI

Ideja o ustanovitvi Prekmurskega društva generala Maistra Črenšovci se je porodila po prireditvi ob državnem prazniku Združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom leta 2010, katere se je udeležil tudi predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk z gospo Barbaro Miklič Türk. Zaradi recesije je država omejila stroške za državne proslave, v Črenšovcih pa smo leta 2010 brezplačno organizirali kulturno prireditev ter s tem dokazali, da za domoljubje ne potrebuješ honorarja, pač pa je to čast za vsakega posameznika, ki sodeluje na tovrstni prireditvi in jo s svojimi sposobnostmi obogati. Gospod Ladislav Lipič, takrat osebni svetovalec predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka, po rodu pa Prekmurec, je v nas prepoznal domoljube in nas povabil k ustanovitvi društva general Maister.

16. marca 2011 je v sejni sobi občine Črenšovci potekala ustanovna seja Prekmurskega društva generala Maister Črenšovci, na kateri smo predstavili namen društva, sprejeli program dela ter izvolili organe društva. Kot prioritetno nalogo smo si v društvu zadali spodbujanje in krepitev občutka domoljubja predvsem pri osnovnošolcih in srednješolcih v okviru strokovnega delovanja članov društva, med katerimi je kar nekaj profesorjev zgodovine, slovenistov, likovnih pedagogov. Društvo v sodelovanju z Občino Črenšovci in Kulturno-turističnim društvom Črenšovci organizira okrogle mize na temo domoljubja, likovne natečaje, obeležujemo državni praznik dan generala Maistra, spodbujamo mlade zgodovinarje k raziskovanju pomembnih zgodovinskih osebnosti in dogodkov v Prekmurju ter vsako leto obeležujemo državni praznik Združitve prekmurskih Slovencev, na katerem želimo združiti čim več Prekmurk in Prekmurcev.

Ob državnem prazniku združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom pripravljamo vsako leto nekaj tradicionalnih kulturnih prireditev. Z domoljubno akcijo Küpin in izobesin slovensko zastavo, ki poteka že peto leto, spodbujamo naše občane k ugodnemu nakupu slovenske zastave in izobešanju le-te ob vseh državnih praznikih. V okviru te akcije se je doslej nabavilo že več kot 200 zastav. S to akcijo izražamo svojo pripadnost in ljubezen do domovine, hkrati pa želimo s tem mlade seznanjati s pomenom izobešanja zastav in obeleževanja državnih praznikov ter jih spodbujati k domoljubju.

V sodelovanju z vaškimi odbori vsako leto organiziramo kolesarjenje po branikih slovenstva v Občini Črenšovci. Gre za tematsko kulturno prireditev, med katero se kolesarji ustavijo na branikih v vseh vaseh naše občine. Tako s kolesarjenjem počastimo padle v prvi in drugi svetovni vojni , vse tiste, ki so sodelovali v osamosvojitveni vojni za Slovenijo, učitelje, kulturne delavce, duhovnike in gasilce, ki so v preteklosti med našimi ljudmi s svojim delom krepili slovenstvo. S predstavitvijo branika, šopkom cvetja in minuto molka se poklonimo vsem, ki so prispevali k temu, da se je slovenstvo v naših krajih ohranilo.

Na predvečer praznika poteka tradicionalno slovesno polaganje venca predsednika RS gospoda Boruta Pahorja pred spomenikom Jožefa Klekla st. v Črenšovcih z osrednjo občinsko prireditvijo.

Državni praznik Združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom smo v naši občini kontinuirano obeleževali od leta 2007 z občinskimi prireditvami. Prireditev ob 99-letnici združitve pa je bila v naši občini obeležena kot osrednja regijska prireditev. Poleg že prej omenjenih tradicionalnih dejavnosti smo letos izdali zbornik, ki v knjižni obliki priča o tem, kako smo vsako leto obeležili državni praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Namen izdaje zbornika je bil poleg podatkov o prireditvah predvsem zbrati in predstaviti del raznovrstnega gradiva (vabila, pisma, fotografije, objave…), ki bo lahko tiste, ki prihajajo za nami, spodbudilo k ohranjanju in krepitvi slovenstva. Zelo ponosni smo tudi na film, ki smo ga posneli na OŠ Franceta Prešerna Črenšovci ob celostnem kulturnem dnevu z naslovom Braniki slovenstva v naši občini.

S temi domoljubnimi akcijami v našem kraju spodbujamo ljubezen do domovine, do naroda. Poznavanje narodove kulture, umetnosti, jezika, njegove preteklosti in sedanjosti je ključno, da narod obstane. Za to pa potrebujemo domoljubne, srčne ljudi, ki bodo lahko gradili narodovo prihodnost.

Črenšovci so v zgodovini predstavljali močno jedro narodno zavednih Prekmurcev in Slovencev, po zaslugi katerih smo danes to kar smo, ponosni Slovenci. Naša naloga je, da njihovo delo nadaljujemo, da spodbujamo in krepimo občutek domoljubja, še zlasti pri mladih.

Scroll to Top