PRLEŠKO DRUŠTVO GENERALA MAISTRA LJUTOMER

Prleško društvo generala Maistra je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo na področju domoljubja, proučevanja polpretekle zgodovine ter aktivnega državljanstva. Temeljni namen delovanja društva je razvijanje, organiziranje in izvajanje izobraževalnih, kulturnih in domoljubnih dejavnosti ter spodbujanje aktivnega državljanstva in demokratičnih odnosov. Omenjeno društvo velik poudarek namenja tudi proučevanju dela in lika generala Rudolfa Maistra ter ozavešča širšo javnost o pomembnosti gojenja ustreznega odnosa do prelomnih dogodkov v slovenski zgodovini.

Prleško društvo generala Maistra je bilo ustanovljeno med prvimi v Sloveniji, že leta 2005, in kar 12 let mu je predsedoval Milan Bolkovič. V tem času je društvo aktivno sodelovalo pri organizaciji lokalnih državnih proslav, širjenju domoljubne zavesti ter ozaveščanju javnosti o liku in delu Rudolfa Maistra. Zagotovo pa je takratni predsednik Milan Bolkovič najbolj zaslužen za dejstvo, da se je v Ljutomeru postavil eden najlepših spomenikov generalu Maistru, ki ga ne prikazuje zgolj kot vojaka ampak predvsem kot intelektualca in pesnika.

Društvo temeljno pozornost svojega delovanja namenja delu z mladimi. Za pomurske osnovnošolce in srednješolce vsakoletno organizira več predavanj z domoljubnimi vsebinami. Ob državnem prazniku Rudolfa Maistra za ljutomerske gimnazijce izvede tradicionalno ekskurzijo v Radgonski kot kjer se podrobneje predstavijo ključni dogodki v času Maistrovega delovanja.

V sodelovanju z Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer društvo organizira tekmovanje z naslovom »Pot v prihodnost«, na katerem dijaki iz slovenskih srednjih šol izkažejo svoje znanje iz novejše slovenske zgodovine. Namen tekmovanja je predvsem spodbuditi mlade, da razvijajo pozitiven, a hkrati kritičen odnos do narodove zgodovine.

Doslej so se dijaki pomerili v poznavanju naslednjih zgodovinskih tematik:

 • Prelomna obdobja za slovenski narod v 20. stoletju (prva svetovna vojna, druga svetovna vojna in osamosvojitvena vojna);
 • Taborsko gibanje na Slovenskem;
 • Prelomni dogodki leta 1919 v Prekmurju;
 • Proces osamosvajanja Slovenije s poudarkom na prvih demokratičnih volitvah leta 1990;
 • 20 let samostojne države Slovenije
 • Osebnosti, ki so zaznamovale prvo polovico 20. stoletja na Slovenskem;
 • Dr. Franc Miklošič in njegov čas;
 • Slovenci in prva svetovna vojna;
 • Pred 70 leti se je v mojem domačem kraju končala 2. svetovna vojna;
 • Razvoj socialne misli na Slovenskem v obdobju druge polovice 19. stoletja do začetka 2. svetovne vojne;
 • Dokumenti slovenstva;

Prleško društvo generala Maistra prav tako vsakoletno (so)organizira lokalne proslave ob državnih praznikih (dan državnosti, dan Rudolfa Maistra, dan samostojnosti in enotnosti) in skrbi za ljutomerski spomenik generala Maistra.

V obdobju 2019 -2021 je društvo soorganiziralo dva večja strokovna simpozija (»Anton Korošec« in »Ustanovitev čitalnice pri Mali Nedelji«), kjer so priznani strokovnjaki predstavili nova dognanja o slovenski polpretekli zgodovini 19. in 20. stoletja.

Scroll to Top