ŠALEŠKO DRUŠTVO GENERAL MAISTER VELENJE

Šaleško društvo general Maister Velenje (ŠDGMV) smo ustanovili na pobudo predsednika ZDGM mag. Milana Lovrenčiča in ob podpori žal pokojnega župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča ter z iniciativo skupine domoljubov novembra 2016, ko je bila v protokolarnem objektu Vila Bianca v Velenju ustanovna skupščina društva, udeležilo pa se je je zelo veliko ustanovnih članov društva. V upravni odbor društva so bili imenovani Drago Martinšek (predsednik), Jože Zupančič (podpredsednik), Ivo Stropnik (tajnik), Robert Bah (blagajnik) in Mojca Ževart ter dr. Tone Ravnikar (člana). Po ustanovitvi društva smo skupaj z županom Mestne občine Velenje pred Vilo Bianca odkrili spomenik dr. Karlu Verstovšku, zaslužnemu slovenskemu politiku, političnemu očetu slovenske univerze v Ljubljani in znamenitemu Velenjčanu, ki je kot predsednik Narodnega sveta za Štajersko v burnih in za slovensko Štajersko ključnih časih ob koncu 1. svetovne vojne majorja Rudolfa Maistra povišal v generala. S tem mu je podelil potrebno vojaško avtoriteto nad vsemi četami, ki so takoj razorožile nemško poveljstvo v Mariboru, vojaško zavarovale severno slovensko mejo in tako preprečile, da bi Spodnja Štajerska, Koroška in Prekmurje prešli pod tujo oblast.

V društvo se je včlanilo 78 domoljubov iz Šaleške doline. Dne 14. novembra 2017 smo pred Vilo Bianca oz. pri spomeniku dr. Karla Verstovška slavnostno razvili prapor našega društva.

Spomladi leta 2017 smo izvedli še eno društveno skupščino, na kateri smo potrdili letni program društva. Organizirali smo predstavitev več publikacij vezanih na generala Maistra, kot npr. politične monografije o dr. Karlu Verstovšku avtorjev dr. Gregorja Jenuša in dr. Aleksandre Gačić.

Upravni odbor je na svoji seji imenoval za prvega praporščaka društva ustanovnega člana Maksa Arliča in v letu 2018 še drugega praporščaka, ustanovnega člana Bogdana Plaznika. Dogodek smo združili s predavanjem dr. Dragana Potočnika, ki je zelo zanimivo predstavil zgodovinske okoliščine časa ob koncu 1. svetovne vojne na Štajerskem. Skupaj z Muzejem Velenje smo v Vili Bianca odprli razstavo o Franju Malgaju, enem od pomembnejših Maistrovih poveljnikov, ki je s svojimi četami zavaroval takratno in današnjo koroško mejo.

Dne 22. novembra 2017 je bila v Domu kulture Velenje osrednja proslava ob državnem prazniku – dnevu Rudolfa Maistra – z neposrednim prenosom TV Slovenija. Naše društvo je kot organizator skupaj z Zvezo društev general Maister in Mestno občino Velenje pripravilo izjemen dogodek. Kljub nekaterim težavam z RTV nam je uspelo dogodek pripraviti tako, da je bila dvorana velenjskega Doma kulture polna in je slavnostna prireditev tudi prek zaslonov v neposrednem prenosu predstavila Velenje in vsebino praznika v najboljši možni luči. Program smo pripravili izključno posamezniki in skupine, ki izhajamo iz Šaleške doline, saj je bil namen proslave predstaviti kulturno ustvarjalnost šaleške kulture. Scenarij za proslavo so prispevali Drago Martinšek, Mojca Ževart in Ivo Stropnik, režiral je Jože Krajnc, scenografijo je postavila Tatjana Kortnik, videoart Stane Špegel, v programu pa so poleg praporščakov veteranskih in domoljubnih organizacij sodelovali moderatorka Željka Gaber, recitator Romeo Grebenšek, Pihalni orkester Premogovnika Velenje, Rudarski oktet, Otroški in mladinski pevski zbor Glasbene šole Frana Korunav - Koželjskega Velenje, Big band orkester Vox in Plesni teater Velenje oz. Plesni studio N. Proslavo je s prisotnostjo počastil takrat novoizvoljeni predsednik Republike Slovenije Borut Pahor; slavnostna govornica je bila ministrica za obrambo Republike Slovenije Andreja Katič, s pozdravnima nagovoroma pa sta prireditvi poseben pečat dodala še Bojan Kontič, župan Mestne občine Velenje, in mag. Milan Lovrenčič, predsednik ZDGM.

Junija leta 2018 smo organizirali strokovno vodeno društveno ekskurzijo na avstrijsko Koroško in obiskali nekaj za slovensko zgodovino ključnih krajev. V novembru smo v Knjižnici Velenje pripravili še eno strokovno predavanje dr. Dragana Potočnika o vlogi in pomenu generala Maistra v slovenski zgodovini.

Z namenom, da mladi bolje spoznajo posebej pomembno poglavje v slovenski zgodovini in gojijo vrednote domoljubja, je društvo ob dnevu Rudolfa Maistra vsem velenjskim četrtošolcem (370) podarilo poučno slikanico Deklica in general avtorja Toneta Partljiča in ilustratorja Antona Buzetija. Knjižno darilo velenjskim četrtošolcem je bilo pospremljeno z naslednjim dopisom društvenega predsednika Draga Martinška, ki so ga velenjskim četrtošolcem prebrali ravnatelji oz. razredniki: »Dan Rudolfa Maistra je slovenski državni praznik, ki ga praznujemo 23. novembra. Na ta dan je Rudolf Maister leta 1918 s svojo vojsko razorožil nemško varnostno stražo in jo razpustil, s tem dogodkom pa je k Sloveniji priključil večji del slovenskega narodnostnega in govornega območja Štajerske in Koroške. Rudolf Maister ni bil le prvi slovenski general, bil je velik domoljub, kulturni delavec in pesnik Vojanov.« Društveno obdaritev s knjigo je finančno podprla Mestna občina Velenje.

Društvo je konec leta 2018 na mestu, kjer je nekoč stala rojstna hiša Gustava Šiliha (današnje osrednje velenjsko krožišče pod skakalnico), postavilo ob 125. obletnici rojakovega rojstva talno ploščo v poklon, da se je tu nekoč rodil ne samo eden vodilnih slovenskih pedagogov in pisatelj, marveč tudi borec soške fronte in Maistrov soborec Gustav Šilih (1893–1961).

V letu 2021 smo na skupščini društva izvolili novo vodstvo: Drago Martinšek (predsednik), Irena Sivka Poljanšek (podpredsednica), Ivo Stropnik (tajnik), Robert Bah (blagajnik), Mojca Ževart, Jože Zupančič (člana upravnega odbora).

Po skupščini so člani prisluhnili zanimivemu predavanju dr. Pavla Cara, sicer direktorja Narodnega muzeja Slovenije, o odlikovanjih slovenskih vojakov in oficirjev v različnih vojskah. Po predavanju so na terasi Vila Bianca zasadili potomko Maistrove vinske trte iz Zavrha, ki jo je društvo pridobilo na lanski ekskurziji v tem kraju, kjer stoji Maistrov stolp.

Društvo je v letu 2021 organiziralo zelo poučno in razgibano strokovno ekskurzijo po Posočju, kjer so si udeleženci ogledali pomembne spomenike iz časa Soške fronte in obiskali tudi veličastni Pomnik miru na Cerju, ki stoji na stičišču slovanske in romanske kulture. Ob tej priložnosti so donirali tudi sredstva za zasaditev desetih avtohtonih slovenskih dreves ob spomeniku, za kar teče sicer vseslovenska akcija.

Ob državnem prazniku Dnevu Rudolfa Mistra 23. novembra 2021 je društvo poklonilo vsem osmošolcem (450) iz Šaleške doline knjižno prenovljeno knjigo Gustava Šiliha Beli dvor/Nekoč je bilo jezero«, s katero nadaljujejo tradicijo ozaveščanja mladih generacij o pomenu boja za domovino in vzpodbujajo bralno kulturo med mladimi. ŠDGMV je tudi letos organiziralo tradicionalno košarkarsko tekmo v Vinski gori za pokal Rudolfa Maistra.

Društvo ves čas aktivno deluje v Koordinaciji veteranskih in domoljubnih organizacij v Velenju ter se s svojim praporščakom udeležuje vseh skupnih prireditev.

Trenutno je v društvo včlanjenih 91 članic in članov in zagotovo je zelo dejavno poseglo v naš lokalni prostor, spregovorilo o vsebinah, ki so bile doslej premalo poudarjene. V številkah osrednjega glasila ZDGM Maistrov glas, ki ga prejemajo vsi člani društva in zveze, aktivno predstavljamo delovanje društva in Velenje. Prisotni smo v lokalnem tedniku Naš čas in na regionalni televiziji VTV, ki vseskozi spremljata naše delovanje. Odlično sodelujemo z Velenjsko knjižno fundacijo, Muzejem Velenje, Festivalom Velenje, Knjižnico Velenje, Šaleškim muzejskim in zgodovinskim društvom, veteranskimi in domoljubnimi organizacijami v Velenju ter predvsem z Mestno občino Velenje, ki naše aktivnosti vseskozi tudi materialno podpira. Pred nami so naloge učvrstitve delovanja društva, profiliranja in spodbujanja umestitve domoljubnih idej v naš izobraževalni in kulturni prostor ter negovanja pozitivnih vrednot slovenske zgodovine.

Scroll to Top