SLOVENJEGORIŠKO DRUŠTVO GENERALA MAISTER POLENŠAK

Z velikim ponosom in pozitivnimi občutki se kot predsednik Slovenjegoriškega društva GENERAL MAISTER - POLENŠAK oziram deset let nazaj. Na pobudo predsednika ZDGM g. Milana Lovrenčiča smo 13. 1. 2008 sklicali ustanovni občni zbor. Naš cilj je bil, da soustvarjamo našo prihodnost, se razvijamo, povezujemo in hkrati ozaveščamo mlajši rod o naši preteklosti. Rudolf Maister je bil odločen vojak in čuteč umetnik. Kot soustvarjalec naše zgodovine si zasluži, da nam je vzor v odločnosti in hkrati čutečnosti do sočloveka. Vrlini, ki sta danes zelo pomembni. Kot društvo smo si zadali tudi cilj, da se bomo aktivno vključevali v življenje svojega kraja in tako širili domoljubje. Na ustanovnem občnem zboru se je včlanilo 51 članov in članic. Začetno število članstva nam je dalo zagon za nadaljevanje začetega dela.

Z velikim optimizmom smo začeli pripravljati in uresničevati različne načrtovane dejavnosti, ki so sledile zastavljenim ciljem društva.

 • Organizirali smo okroglo mizo s tematiko domoljubja in spoznavanja osebnosti Rudolfa Maistra, saj smo želeli čimbolj spoznati njegovo življenje in delo.
 • Našemu povabilu se je odzval dr. Dragan Potočnik s predstavitvijo knjige Zgodovinske okoliščine delovanja generala Maistra.
 • V letu 2011 smo bili gostitelji skupščine ZDGM.
 • Želeli smo si priskrbeti prapor društva in v letu 2011 nam je to tudi uspelo. Prapor krasijo žebljički in trakovi članov. Sodelovala so tudi druga domača društva, našemu povabilu pa so se poleg domače odzvale tudi sosednje občine: občina Juršinci, Sv. Tomaž, Gorišnica, Markovci, Trnovska vas in občina Destrnik.
 • Skupaj s Slovensko vojsko smo pripravili razstavo Boji za severno mejo, ki je bila v prostorih polenške OŠ, namenjena pa je bila krajanom in učencem.
 • Ob prvih uspehih društva smo začeli razvijati tiho željo, da na Polenšaku postavimo kipec generala Maistra. Te naloge smo se lotili z vso odgovornostjo do kraja in človeka, čigar kipec bo ponazarjal njegovo veličino. Tako smo ob stoletni lipi pri polenški cerkvi uredili spominski park s klopcami in lepo urejeno okolico. Odkritje spomenika je bilo leta 2013 z odmevno prireditvijo, na kateri se je zbralo veliko ljudi.
 • Urejen spominski park s kipcem Rudolfa Maistra s pogledom na Ptuj je postal prostor za tradicionalno prireditev v mesecu juniju z naslovom Petje pod lipo. Vsako leto se ga udeleži veliko pevskih skupin iz naše občine. Zazveni slovenska pesem, prireditev pa zaključimo z domoljubno himno Slovenec sem.
 • Ker je naloga društva tudi povezovanje krajanov in vseh društev, vsako leto oktobra sodelujemo na tradicionalnih igrah med društvi našega kraja.
 • Redno organiziramo pohode naših članov, sodelujemo pa tudi z domačo OŠ Dornava, ki smo ji predlagali pohod do spominskega parka na Polenšaku. Učenci so spoznali domači kraj, izvedli kulturni program pri spomeniku, si ogledali Eko muzej TD Polenšak in tako spoznali še kulturno dediščino domačega kraja.
 • Člani Slovenjegoriškega društva GENERAL MAISTER – POLENŠAK se vsako leto množično udeležimo osrednje proslave ob državnem prazniku dnevu Rudolfa Maistra.
 • V sodelovanju z OŠ Dornava organiziramo v mesecu novembru prireditev ob državnem prazniku. Osrednji temi sta domoljubje in Rudolf Maister.
 • V letu 2016 smo organizirali in izvedli osrednjo prireditev ob državnem prazniku, dnevu Rudolfa Maistra. Prireditev je bila zelo uspešna, saj nam je uspelo pričarati občutek domačnosti in povezanosti v kraju. Slavnostni govornik je bil mag. Dejan Židan.
 • Kulturna in naravna dediščina domače pokrajine predstavlja nenadomestljivo vrednoto, zato smo se intenzivno in načrtno povezali z OŠ Dornava. Vsak del naše pokrajine in vsak trenutek naše bogate zgodovine, ki je pozabljen, je za mladi rod izgubljen. Naša člana, učitelja Zlatka Zelenik in Aleš Marđetko sta skupaj z učenci izdala kar nekaj knjižic o naši domovini. Knjige opisujejo Rudolfa Maistra, vojno za Slovenijo, Slovenijo v EU. Knjige so bile zelo dobro sprejete, saj je tovrstne otroške literature premalo ali pa je sploh ni. Knjige so bile poslane na vse slovenske šole, saj so pridobile potrditev Ministrstva za obrambo in Ministrstva za šolstvo in šport kot dodatno in dobrodošlo gradivo pri pouku. Prav tako so bile vse knjige predstavljene na Knjižnem sejmu v Ljubljani kot priporočeno čtivo. Mlade avtorje je sprejel tudi predsednik Republike Slovenije g. Borut Pahor, povabljeni pa smo bili tudi v Bruselj kot gostje evropskega poslanca g. Franca Bogoviča.
 • Društvo se zaveda svoje odgovornosti, domoljubnosti in razvija pri ljudeh čut za sočloveka. Zato pogosto sodeluje v različnih dobrodelnih akcijah. V maju 2014 je društvo za krajana in člana ob nesreči soorganiziralo dobrodelni koncert. V letu 2017 smo sofinancirali nakup defibrilatorja.

Društvo SDGM je aktivno društvo. Zavedamo se našega poslanstva in se vsake naloge lotimo odgovorno. Vseh 126 članov se trudi uresničevati cilje društva. Naš cilj ostaja sodelovanje z mladimi, pridobivanje novih članov, ozaveščanje ljudi o sporočilnosti generala Maistra, širjenje pomena državnih simbolov in predvsem razvijanje domoljubja.

Scroll to Top