SPODNJE-SAVINJSKO DRUŠTVO GENERALA MAISTRA ŽALEC

Spodnje Savinjsko društvo general Maister je bilo ustanovljeno 7. marca 2011 v Žalcu z namenom, da združimo potomce Maistrovih borcev in zainteresirane občane vseh šestih občin Spodnje Savinjske doline (Žalec, Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko), ki želijo ohraniti spomin na zgodovinsko delo generala Rudolfa Maistra in njegovih borcev za severno mejo.

Pobudo za ustanovitev Spodnje Savinjskega društva general Maister so takoj podprle vse veteranske organizacije, ki delujejo na območju šestih občin: Združenje borcev za vrednote NOB Žalec, Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Spodnje Savinjske doline Žalec in Veteransko društvo Sever, odbor Žalec.

Dobro sodelovanje in povezovanje vseh veteranskih društev, ki je urejeno v Dogovoru o sodelovanju domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije, so na lokalni ravni podpisale vse veteranske organizacije ob koncu tradicionalnega spominskega pohoda od Starega piskra v Celju do spomenika ustreljenih talcev pod Gozdnikom.

Predstavniki Spodnje Savinjskega društva general Maister se udeležujejo vseh prireditev in proslav, ki jih organizirajo druga društva general Maister in tudi Zveza društev general Maister, v katero se je vključilo tudi Spodnje Savinjsko društvo general Maister.

Vsako leto se delegacija Spodnje Savinjskega društva general Maister udeleži osrednje proslave ob državnem prazniku, dnevu generala Maistra.

Dne 23. 11. 2012 je Spodnje Savinjsko društvo general Maister organiziralo osrednjo proslavo v Domu II. Slovenskega tabora v Žalcu. V bogatem kulturnem programu so sodelovali domači nastopajoči, slavnostni govornik na proslavi pa je bil dr. Danilo Türk, predsednik Republike Slovenije.

V Eko muzeju hmeljarstva in pivovarstva v Žalcu je bilo istega dne tudi srečanje predstavnikov vseh društev, ki so vključena v Zvezo društev general Maister, kar je bila odlična priložnost za medsebojno spoznavanje vseh društev, združenih v Zvezi.

Poleg drugih aktivnosti Spodnje Savinjsko društvo general Maister organizira tudi Maistrove večere, na katere so bili doslej povabljeni spoštovani in cenjeni gosti z različnih področij na pogovore o njihovem delu, o domoljubju in drugih vrednotah, pomembnih za kakovostno življenje.

Doslej so bili gostje na Maistrovih večerih: dr. France Bučar, dr. Danilo Türk, g. Tone Partljič, dr. Miro Cerar, ga. Elza Budau, ga. Vlasta Nussdorfer, g. Izidor Pečovnik – Dori in dr. Jože Mencinger. Naslednje »Maistrove večere« načrtujemo na drugi lokaciji in z novimi zanimivimi gosti.

Spodnje Savinjsko društvo general Maister bo v prihodnje okrepilo sodelovanje z drugimi društvi general Maister in se povezalo z osnovnimi šolami na območju vseh šestih občin ter tako mlade iz Spodnje Savinjske doline vključilo v naše aktivnosti

Scroll to Top