ZGORNJESAVINJSKO DRUŠTVO GENERALA MAISTRA LJUBNO OB SAVINJI

Zgornje-savinjsko društvo Generala Maistra je bilo ustanovljeno leta 2004 na pobudo predsednika Zveze društev general Maister Milana Lovrenčiča in Ivana Zupana. Zavzemali so se za obnovitev spominske plošče Maistrovim borcem na Ljubnem ter na domoljubnem področju začeli sodelovali tudi s šolami. Največji projekt pa je bil vsekakor postavitev spominskega parka Maistrovih borcev, ki trajno spominja na sporočilnost in delovanje borcev za severno mejo iz tega okoliša.

Scroll to Top