Seznam borcev

Spoštovani!

Zveza društev general Maister že nekaj let predvsem s pomočjo prof. mag. Radovana Pulka pripravlja seznam borcev za severno slovensko mejo v letih 1918 – 1919.

Viri, iz katerih smo črpali podatke za seznam, so navedeni v gradivu. Pri tem smo naleteli na mnoge težave v povezavi z dokumenti, ki jamčijo, da je posameznik dejansko bil udeleženec bojev. Prejemali smo nove in nove dokumenti, ki pričajo, da posamezniki sodijo na seznam, zato smo z objavo odlašali do danes. Bili pa smo mnenja, da je potrebno seznam v določeni fazi zaključiti in ga predstaviti javnosti, predvsem zato da jo spodbudimo k pridobivanju še ostalih dokumentov oz. imen borcev, ki trenutno še niso na našem seznamu.

Prav tako bi bilo zelo težko postaviti ločnico med borci, ki so se borili pod Maistrovim poveljem v prevratnem času (Maistrovi borci v ožjem pomenu) in ostalimi borci, ki so se za osvoboditev severnih krajev našega narodnega ozemlja borili že pod okriljem Kraljevine SHS. Zato te ločnice nismo niti postavljali in smo sestavili enoten seznam vseh borcev.

V kolikor je tudi kateri izmed vaših sorodnikov služil generalu Maistru oz. bil borec za severno mejo in za to posedujete kakršnekoli dokumente iz tega obdobja, ki bi to dokazovali, vas naprošamo, da nam jih pošljete po navadni ali elektronski pošti. Le tako bomo v doglednem času  uspeli pripraviti  še bolj popoln seznam udeležencev takratnih bojev.

Zavedamo se, da bo to po stotih letih izredno težka naloga, zato se vam za vaš prispevek že vnaprej zahvaljujemo.

S hvaležnostjo,

Scroll to Top